Безопасност и здраве при работа

Default Image

КЦМ АД и осигуряването на безопасност и здраве – мениджмънт, отговорности, практики

КЦМ АД е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и...

Default Image

Национална Конференция по безопасност и здраве при работа в бранш „Металургия”

На 14.04.2011г. СФ „Металици” съвместно с НФ „Металургия” – Подкрепа, Българска асоциация на...