Подобряването на условията на труд е основен приоритет на СФ „Металици” , израз на което е провеждането всяка година, съвместно с Българската асоциация на металургичната индустрия и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда„ на Браншов преглед за здравосоловни, безопасни и екологични условия на труд в предприятията от бранша. Сътрудничеството с работодателите и работодателските организации, със структурите на КНСБ и контролните държавни органи, както и с други нестопански организации в тази сфера е характерно за действията на СФ „Металици” .

На 14.04.2011г. СФ „Металици” съвместно с НФ „Металургия” – Подкрепа, Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, ИА „Главна инспекция по труда” и НОИ организираха Национална конференция по условията на труд в бранш Металургия.  Конференцията се проведе под патронажа на Министъра на труда и социалната политика- г-н Тотю Младенов. Нейното провеждане стана възможно благодарение на любезното съдействие и подкрепа на Фонд „Условия на труд”.

КЦМ АД е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти.