Проект VS/2015/0357 - Стартираща среща - KICK-OFF Meeting 22.01.2016 г., София