СФ „Металици” Програма „Международен обмен”- 2011г.


ДАТА

МЯСТО

МЕРОПРИЯТИЕ

02-03/02/11

Белгия

Конференция „Засилване участието на работниците в мултинационалните компании”

07/02/11

Брюксел

Комитет по КТД

Февруари 2011

Хърватска

Регионална среща за Югоизточна Европа

28/02/11

Брюксел

Комитет по Резолюциите

01/03/2011

Брюксел

Steering Committee

10/03/2011

Берн, Швейцария

Международен ден на жената
«Достоен труд, достоен живот и достойно пенсиониране за жените в металната индустрия»

14/03/11

Брюксел

Комитет по Обучения

21-22/03/11

Брюксел

Executive Committee

22-23/03/11

Брюксел

Комитет по Резолюциите

30/03/11

Брюксел

Комитет „Конкурентноспособност и заетост”

13/04/11

Брюксел

Комитет по Резолюциите

09-13/05/11

Реймс, Франция

39-ти Конгрес на FTM-CGT

16-19/05/11

Атина

12-ти Конгрес на ЕКП

08/06/11

Дюсбърг

Executive Committee

09-11/06/11

Дюсбърг

Конгрес на ЕФМ

19/10/11

Брюксел

Комитет „Конкурентноспособност и заетост”

21/10/11

Брюксел

Steering Committee

27/10/11

Брюксел

Комитет по Обучения

23-24/11/11

Брюксел

Executive Committee

30/11/11

Брюксел

Комитет по социален диалог

05-08/12/11

Индонезия

Централен Комитет на СФМ