Дата: м. Юли
Място: *
Мероприятие: Обучение по проект " Информиране и консултиране " в "Кумерио мед" АД  и "КЦМ" АД
Организатори: СФ "Металици"
Финансиране: Европейската комисия
Участници: група по информиране и консултиране
Брой СФ - синдикалисти: 25

Дата: 22-23/06/08
Място: Германия
Мероприятие: Втора работна среща  по проекта "Информиране и консултиране"
Организатори: СФ "Металици", IG METALL
Финансиране: Европейската комисия, IG METALL, СФ "Металици"
Участници: синдикати, работодатели, държавни експерти
Брой СФ - синдикалисти: 2