Дата: 24-27/01/08
Място: Истанбул
Мероприятие: Среща на синдикатите  от Европа  
Организатори: ETUI ,EMF
Финансиране: ETUI ,EMF
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 3

Дата: 24-25/07/08
Място: София
Мероприятие: Ролята на Комисиите за жените в подкрепа на мерките за преквалификация и обучение на жените от металургията
Организатори: СФ "Металици", Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: Фондация "Фридрих Еберт"
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 35

Дата: 9-10/10/08
Място: Банкя
Мероприятие: Мобилност на трудовия пазар. Свободно движение на хора. Социална сигурност на работниците в ЕС.
Организатори: СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 35

Дата: 23-25/07/08
Място: Св. Влас
Мероприятие: Разработване на проекти
Организатори: КРО, Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: КРО, Фондация "Фридрих Еберт"
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 2

Дата: м. Август
Място: *
Мероприятие: Обучение по проект " Информиране и консултиране " в "Алкомет" АД  и "Енергия" АД
Организатори: СФ "Металици"
Финансиране: Европейската комисия
Участници: група по информиране и консултиране
Брой СФ - синдикалисти: 25