Дата: 27-31/05-/08
Място: Китен
Мероприятие: Актуални  социално икономически въпроси.БЗУТ и Директиви на ЕО
Организатори: СФ "Металици", Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: Фондация "Фридрих Еберт", от Участниците
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 130

Дата: 28-31/05/08
Място: Китен
Мероприятие: Конференция по проект "Информиране и консултиране"
Организатори: СФ "Металици"
Финансиране: Европейската комисия
Участници: синдикати, работодатели, държавни експерти
Брой СФ - синдикалисти: 70

Дата: 20-21/11/08
Място: София
Мероприятие: Гъвкава заетост и гъвкава сигурност
Организатори: СФ "Металици", Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране:  СФ "Металици", Фондация "Фридрих Еберт"
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 35

Дата: м. Април
Място: Скопие
Мероприятие: Трета работна среща по проекта "Информиране и консултиране"
Организатори:  СФ "Металици", SIER
Финансиране: Европейската комисия, SIER, СФ "Металици"
Участници: синдикати, работодатели, държавни експерти
Брой СФ - синдикалисти: 2

Дата: 28.01.2008
Място: София
Мероприятие: Първа работна среща по проект "Информиране и консултиране"
Организатори:  СФ "Металици
Финансиране: Европейската комисия
Участници: синдикати, работодатели, МТСП
Брой СФ - синдикалисти: 20