Първа работна среща по проект "Информиране и консултиране"

Дата: 28/01/2008
Място: София
Мероприятие: Първа работна среща по проект "Информиране и консултиране"
Организатори: СФ "Металици
Финансиране: Европейската комисия
Участници: синдикати, работодатели, МТСП
Брой СФ - синдикалисти: 20