Обучение на СО на КНСБ "Кумерио мед" АД

Дата: 22-24/02/08
Място: Велинград
Мероприятие: Обучение на СО на КНСБ "Кумерио мед" АД
Организатори: СФ "Металици"
Финансиране: синдикалисти
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 23