Обучение по проект " Информиране и консултиране " в "Кумерио мед" АД и "КЦМ" АД

Дата: м. Юли
Място: *
Мероприятие: Обучение по проект " Информиране и консултиране " в "Кумерио мед" АД  и "КЦМ" АД
Организатори: СФ "Металици"
Финансиране: Европейската комисия
Участници: група по информиране и консултиране
Брой СФ - синдикалисти: 25