На 21 и 22 октомври 2010г. в София за първи път се проведоха заседанията на Комитета по КТД на Европейската федерация на металоработниците. Домакин на мероприятието имаше удоволствието да бъде СФ „Металици”.

По време на заседанията се дискутираха теми като бъдещето на пенсионните системи в Европа, пенсионната реформа в България, икономическата ситуация в Европа, позицията на Европейската федерация на металоработниците относно гъвкавата сигурност, ситуацията на пазарите на труда и новите тенденции в колективното договаряне, наложени от новите икономически реалности.

Покана

Списък участници