Днес 09.11.2016 г. Европейските синдикати на индустриалните работници industriALL European trade union провеждат в Брюксел, митинг в защита на стоманодобивната индустрия.
В митинага участват синдикалисти от „Стомана индъстри” АД.

 

Стоманодобивното предприятие в сътрудничество със синдикалните организации в предприятието на СФ „Металици” КНСБ и НФ”Металургия”- КТ „Подкрепа ”, организираха група за активно участие в Action Day в Брюксел.

Лозунгите на митинга са:

  • Не на дъмпинга , за честна търговия
  • За проактивна индустриална политика в защита на стоманодобивната индустрия
  • За повече и по- добри работни места
  • За повишаване на производствения капацитет на стоманодобивната индустрия

Действай днес! защити стоманодобивната индустрия на Европа!

В резултат на активното сътрудничество между индустриалните синдикати в Европа, Европейската комисия ще въведе 75% защитно мито за вноса на стомана от Китай. Това реално ще защити и развие пазара на стомана в Европа.

Това развитие на събитията се отразява и на българската стоманодобивна промишленост и по-конкретно на икономическите показатели в „Стомана Индъстри” АД , гр. Перник

В рамките на общата кампания на КНСБ за увеличаване на доходите в страната , в „Стомана Индъстри” АД , започват преговори между социалните партньори за увеличение на работната заплата на работниците.

Стоманодобивното предприятие представя и стратегия за разкриване на нови работни места и увеличаване на производството.