Философия на проекта

В момента сме изправени пред ускорена фаза на структурна промяна, която се движи към „промяна на играта“ чрез технологии, които носят промени в бизнес моделите, веригите за създаване на стойност и цели индустрии и услуги. Социалният диалог на всички нива трябва да бъде основна част от отговора на Европа на процеси, които дълбоко засягат света на труда като дигитализация и глобализация. Участието на социалните партньори в  структурата на трудовия процес ,пазарните реформи и преструктурирането на сектори / компании показаха положителни резултати, тъй като тяхното участие гарантира и насърчава доверието и партньорството в процеса на реформи . Европейските работнически съвети са инструментът за организиране на транснационални социални диалог в мултинационални компании. Правилното им функциониране, особено в такива периоди на турбуленция като преструктурирането свързано с дигитализацията и глобализацията  би създало значителни ползи както за служителите така и за компаниите.

Програми - срещи

Прграма 1 - Стартираща среща - Изтеглете като PDF

Програма 2 - среща Румъния - Изтеглете като PDF

Програма 3 - среща Франция - Изтеглете като PDF

Програма 4 - среща Северна Македония - Изтеглете като PDF

Програма 5 - среща Сърбия - Изтеглете като PDF

Програма 6 - среща Хърватска - Изтеглете като PDF

Програма 7 - Заключителна - Изтеглете като PDF


Материали

БРОШУРА - Изтеглете като PDF

БРОШУРА Философия на проекта - Изтеглете като PDF

Новите производствени технологии променят индустриалния пейзаж на Европа - Изтеглете като PDF

Нуждаем се от надеждни пътеки - Изтеглете като PDF


Галерия