Синдикална федерация „МЕТАЛИЦИ”-КНСБ е част от световната синдикална общност на металоработниците. Като такава федерацията участва активно вече втора поредна година в съвместната инициатива на Световната и Европейската федерации на металоработниците „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Кампанията се провежда в периода 3-10 октомври 2009г., като 7 октомври е определен за Световен ден за борба с нестандартната заетост”.

 

 

В периода 30/09-04/10 октомври 2009г., в к.к. Албена се проведе Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България под мотото „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация Европа спорт, с любезното съдействие на ПОК “Доверие” и "Мобилтел" ЕАД.
В спартакиадата взеха участие около 120 души, представители на предприятията "КЦМ 2000 Груп" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен, ", "Аурубис" АД – Пирдоп, "Енерсис" – Търговище, “Промет стийл” АД - Бургас, “ОЦК” АД – Кърджали и “Стомана индъстри” АД - Перник.

От 30/09 до 04/10/2009г. в к. к. Албена ще се проведе XIV-та Национална работническа спартакиада на металоработниците под мотото „ГЛОБАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕЩУ НЕСТАНДАРТНАТА ЗАЕТОСТ”. Организатори на мероприятието са СФ "Металици" и Европа спорт. Провеждането му става възможно благодарение на любезното сътрудничество и подкрепа на ПОК "Доверие" АД, Мобилтел ЕАД, "Труд и Капитал Холдинг" АД и "Дом-Здраве" АД.

Синдикът и ръководството на „Кремиковци” АД започват война срещу синдикатите. Основната причина е, че работниците разбраха, че главните виновници за състоянието на „Кремиковци” АД и за воденето му към ликвидация са синдика и ръководството на комбината.

От 1-ви април 2009г. кремиковските работници възобновяват протестните си действия в София. Конкретната причина е декларацията на „Булгаргаз”, че ще спре подаването на газ към комбината, което на практика означава окончателно спиране дейността на завода.

На 20 /01/2009г. беше сключен традиционния за бранш „Металургия” колективен трудов договор. От страна на работодателите договорът бе подписан от Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, а от страна на синдикатите- от СФ „Металици” КНСБ и НФ „Металургия” КТ Подкрепа.

"На 18 и 19 декември 2008г. СФ „Металици” проведе Годишен Координационен съвет в Националния център за квалификация и преквалификация на човешките ресурси, с. Кремиковци, Манастирски ливади.