СФ „Металици” се включи в организираната от Световната федерация на металоработниците кампания за набиране на средства за подпомагане на пострадалите от опустошителното земетресение в Източна Япония през месец март 2011г.


По инициатива на Васил Яначков, председател на СФ”Металици” и вицепрезидент на Европейската федерация на металоработниците, в София се проведе международен синдикален маратон.
На 21.10 и 22.10, за първи път, в България, х-л Централ Форум, се проведе заседание на Комитета по колективно договаряне на Европейската Федерация на металоработниците /EMF/.
На заседанието присъстваха представители на синдикатите, членове на EMF, от 16 държави / Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Финландия, Франция, Дания, Унгария, Италия, Холандия, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария/, както и много експерти от Европейския синдикален институт, EMF и др.
Заседанието се ръководеше от помощник генералния секретар на  EMF и председател на Комитета - Самун Барт.
Васил Яначков откри заседанието и приветства участниците. Представи и някои от последните проблеми, с които се сблъскват синдикатите от металоиндустрията в България.

 

На 21.07.2010г. се проведе среща с ръководството на Палфингер Продукционстехник България ЕООД- г-н Андреас Щраух (Управител) и г-жа Деница Динева (Мениджър Човешки ресурси). От страна на синдикатите в срещата взеха участие: Георги Георгиев (Председател на СО на КНСБ при Палфингер), представители на синдикалния комитет на синдикалната организация, Вълкана Янкова (председател РКС), Тодор Тодоров (КНСБ), Евгени Янев (СФ „Металици”), Диана Петрова (СФ „Металици”), Стоян Тошев (СФ „Металици”).

 

На 30 юни 2010г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Стомана индъстри” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Стомана Индъстри” АД, Синдикална секция на Подкрепа при „Стомана Индъстри” АД и „Стомана Индъстри” АД.

Европейската федерация на металоработниците (ЕФМ) отправи призив за мобилизация на организирания от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) „Ден на действието”- 29 септември 2010г.

В периода 1-5 юни 2010г. в к.к. „Св. Св. Константин и Елена” СФ „Металици” с любезното съдействие на Фондация „Фридрих Еберт” проведе традиционния си ежегоден семинар по актуални социално-икономически въпроси.

 

На 4 и 5 май 2010г. в София се проведе работна среща относно информационните и комуникационни стратегии на синдикатите в Югоизточна Европа. Събитието се организира от Европейската федерация на металоработниците с финансовата подкрепа на Фондация Фридрих Еберт, а домакин беше СФ „МЕТАЛИЦИ”.


 В края на месец декември 2009г. беше представен в съда проекта за оздравителен план на Кремиковци. Министърът на финансите- г-н Дянков, внесе в Софийски градски съд на 12.01.2010г. писмо, с което изразява несъгласие за разсрочване на публичните задължения на Кремиковци. Това писмо послужи като основание на СГС да постанови определение за недопускане до разглеждане от Събранието на кредиторите внесения от страна на синдика план за оздравяване на Кремиковци, което е последната стъпка преди обявяването на комбината в несъстоятелност.

  Синдикална федерация „Металици”, съвместно с КНСБ и Българската асоциация на металургичната индустрия, организираха на 18 ноември 2009г. в хотел Шератон, София, Национална кръгла маса за обсъждане възможните решения относно бъдещето на Кремиковци.