В периода  от 4 до 7 октомври 2016 г. в Рио де Жанейро сe проведе Втория Световен конгрес на индустриалните работници  industriALL Global.

Конгресът избра за  новия мандатен период - Йорк Хофман за  Президент (сегашен президент на IG Metal, Германия ), Валтер Санчес за Генерален секретар (синдикати  на Бразилия).

На 07.07.2016 г. се проведе V-ят редовен конгрес на Синдикална Федерация „Металици” в гр. София , конгресна зала , х-л Форум.

Делегати на конгреса бяха синдикалисти от 27 предприятия от бранш металургия Председателят на СФ „Металици”, инж. Васил Яначков, представи пред делегатите и гостите на конгреса отчет за дейността на федерацията за мандатния период 2011-2016 г., в няколко направления - Колективното договаряне и доходите в бранш металургия, Защита на трудовите и социални права на металоработниците, международна дейност , проекти и обучения.

Днес, 09 ноември 2015 г., английските индустриални федерации организират протестен митинг пред сградата на европейския съвет под мотото: „Спасете стоманодобива”. Събитието съвпада с  люксембургското председателство за кризата в стоманодобивния сектор на ЕС.  Към протеста се присъедини и Европейската федерация в металургичния сектор – IndustriALL. Целта е да изрази недоволството на синдикатите в стаманодобивния сектор към дъмпинговите цени на стоката, предлагана от Китай и други трети страни.

Действащо законодателство на основата, на което започнаха преговорите за промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ

Пенсионна възраст и осигурителен стаж за I и II-ра категория

-     През 2015 г. възрастта на работещите първа и втора категория труд остава непроменена / първа к-я - ж. 47г. 8м. и м. 52г. 8м. , втора к-я – ж. 52г. 8м. и м. 57г.8м./

В събота, 31 май 2014 г., експертен съвет обсъди и взе дългоочакваното решение да бъде одобрено инвестиционното предложение на „Аурубис България” АД за надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.

Според съвета реализирането на инвестиционното предложение не би усложнило екологичната обстановка в региона, напротив – то е от изключителна важност за производствената дейност на предприятието, тъй като обезпечава екологосъобразното депониране на крайните отпадъчни материали от производството на мед.