Европейският ден на действие за стоманодобивния сектор на 21 март 2024 г.