5 ноември - Ден на металурга!

Уважаеми колеги,
Скъпи металурзи,

Ръководството на Синдикална  федерация „Металици“  най- сърдечно  поздравява  всички български металурзи, които и днес, и в студ, и в пек полагат своя тежък професионален труд. Ние сме убедени, че пътят към  успеха преминава  през обновяване  и внедряване на  иновативни технологии, в същото време  обаче  и най- добрите идеи и най- новите технологии,  не могат да намерят своята реализация ако няма професионално подготвени  и мотивирани работници.

Искаме най- сърдечно  да поздравим българските металурзи  за тяхната  смелост, упоритост и професионализъм.Успешна и просперираща е тази фирма , в която  социалният диалог е на високо ниво  и има условия за висок жизнен стандарт и кариерно развитие на работниците. На днешният ден   трябва да се поздравим и за непрекъснатото, традиционно добро и конструктивно партньорство  между работодателите и синдикатите  в бранш металургия. Това е и една от причините  не само за оцеляването, но и за успешното развитие на  металургията в България.

Чести празник  български металурзи!
Бъдете  живи, здрави и горди, че работите в  проспериращ, структуроопределящ за българската икономика  бранш, металургия.
Горе главите!
Ако  ходим с наведени глави- никога няма да видим слънцето!

Инж. Васил Яначков

Председател на СФ „МЕТАЛИЦИ“
Вице- Президент на industriALL European trade union за Югоизточна Европа