Информационен документ за срещата на заместник-председателите на industriALL European trade union на 26 септември 2022 г.

Справяне с кризата на разходите за живот.

Заедно в солидарност.

Живеем в необикновени времена и това изисква извънредни мерки! Ситуацията в Европа става все по-критична. Работниците и техните профсъюзи в цяла Европа се мобилизират за по-високи заплати и стабилна покупателна способност за борба с кризата с разходите за живот. Тези оправдани искания предизвикват социални вълнения в много страни. Нашите „Заедно“. В действие. Кампанията „За по-високи заплати“ е по-актуална и по-необходима от всякога, определяйки посоката на общи действия за справяне с настоящата криза.

Инфлацията скача до небето в цяла Европа, подхранвана от цените на енергията, цените на храните и основните стоки и войната в Украйна. През август 2022 г. Евростат отчете нова рекордна инфлация в еврозоната от 9,1%, с двуцифрени числа, регистрирани в балтийските страни, Централна и Източна Европа, Обединеното кралство и Турция.  Работниците изпитват огромно свиване на доходите, тъй като цените на енергията и потребителските цени процъфтяват, а инфлацията расте рязко. Тяхната покупателна способност намалява и в резултат на това мнозина едва свързват двата края. Eurofound (фигурата вляво) съобщи, че все повече хора се борят да свързват двата края, тъй като разходите за живот нарастват до безпрецедентни нива в ЕС. Работниците с ниски доходи и уязвимите групи са изложени най-вече, но жизненият стандарт на средната класа бързо се влошава.

Междувременно в повечето страни заплатите не се очаква да растат, въпреки рекордните печалби, регистрирани от някои компании. Вместо това работодателите упорито предупреждават срещу „спирала на инфлация на заплатите“ и настояват за умереност на заплатите. Това пренебрегва факта, че няма признаци заплатите да стимулират настоящата инфлация, подхранвана от цените на енергията. Вместо да компенсират работниците за печалбите, които са произвели по време на пандемията, компаниите изплащат рекордни дивиденти и бонус пакети на изпълнителните директори!

Заплатите трябва да се развиват в съответствие с инфлацията, повишаването на цените и повишаването на производителността. Но освен политиката на заплатите, призоваваме и за мярка за антикризисна подкрепа. Тъй като цените на енергията растат до небето, много компании започват да спират производството. Ние изискваме спешни мерки за защита на работните места и работниците от скока на цените, както и дългосрочни мерки за изграждане на енергийна автономност на Европа на базата на декарбонизирани местни енергийни източници. Постигането на тази цел ще изисква огромни инвестиции, амбициозна дългосрочна енергийна и индустриална стратегия и дълбока реформа на рамката на енергийната политика на ЕС, която е твърде зависима от краткосрочни и пазарни механизми.

На последното си заседание на 24-25 май 2022 г. в Стокхолм, Швеция, Изпълнителният комитет на industriAll Europe прие Позиционния документ „Справедливи заплати за справедливо възстановяване“ и постигна съгласие относно принципа на действие върху заплатите. Като последващи действия той даде мандат на Комитета за колективно договаряне и социална политика (CBSP) да излезе с конкретно предложение за общо европейско действие. По време на писмената консултация през юни 2022 г. Изпълнителният комитет се съгласи да извърши действието под формата на общоевропейска кампания, съчетаваща децентрализирани и централизирани дейности. През последните няколко месеца реалността на кризата с цените на енергията и нейните разклонения върху работните места в промишлеността означават, че инструментите за заплащане сами по себе си не са достатъчни – следователно действията срещу причините за инфлацията трябва да вървят заедно със защитата на покупателната способност. Обществената политика и колективното договаряне трябва да работят ръка за ръка.

С тази кампания Европейският профсъюз industriAll ще помогне за укрепването на своите свързани организации в техните собствени трудови борби, за да насърчи работодателите и (където е приложимо и желателно от членовете) да повиши осведомеността сред политиците относно неотложната необходимост от по-добри рамкови условия за увеличаване на заплатите, (напр. по-голямо покритие на колективното договаряне, забрана за разпадане на профсъюзи) в цяла Европа.

 

Основни изисквания за справяне с кризата с разходите за живот:

- Действия за справяне със спираловидно нарастващите цени на енергията, водещи до инфлация и застрашаващи работните места:

 • Изключване на цените на електроенергията от цените на газа на пазара на електроенергия на едро в ЕС
 • Ограничете цените на енергията, за да запазите работните места в европейската промишленост и да защитите покупателната способност на работниците
 • Осигурете необходимата финансова подкрепа на компании, които се борят с проблеми с ликвидността поради кризата с цените на енергията, със силни социални условия и проактивни индустриални и търговски политики, за да устоят на бурята
 • Инвестиции с турбокомпресор в мощности за производство на електроенергия и свързаните с тях промишлени вериги за доставки в Европа, в съответствие със законодателството на ЕС в областта на климата

- По-високи заплати (заплатите трябва да се развиват в съответствие с инфлацията, повишаването на цените и повишаването на производителността)

- По-справедливо данъчно облагане (облагане на неочаквани печалби и прекомерни печалби, съгласуване на минималния корпоративен данък и т.н.)
- Подкрепа за работници, засегнати от кризата с разходите за живот
- SURE 2.0 (за покриване на работа на кратко работно време и за включване на повишаване на квалификацията и преразпределяне на работниците като част от двойния преход)
- Изграждане, възстановяване и укрепване на секторното колективно договаряне на национално ниво

 

IndustriAll Europe and itsmembers mobilise: ‘Together. In Action.For Higher Wages’

 

 

 

 

 

 

 

Календар на кампанията:
- Края на септември – първата седмица на октомври: логото, краткото описание на кампанията и първоначалните визуални елементи ще бъдат предоставени в адаптивен формат за използване от партньорите
- От септември нататък: Участие в определени дейности и действия на ниво ETUC
- 3-4 октомври: Старт на кампанията по време на среща на CBSP
- 7 октомври: Подкрепа на дейностите на IndustriALL Global Union за борба с неравенствата
- 13 октомври: съвместен уебинар за заплатите с Глобалния съюз IndustriALL
- Тематични фокусни седмици (където ние, на европейско ниво, съобщаваме по-подробно за индивидуалните изисквания; докато от националните филиали се очаква да използват и разпространяват информацията):

1. Седмица от 3 до 7 октомври: Първа тематична фокусна седмица около „Работниците се нуждаят от увеличение на заплатите и някои компании могат да си го позволят“ (в съчетание с уеб семинар за заплатите)
2. Седмица от 10 до 14 октомври: Втора тематична фокусна седмица около „Заплатите не стимулират инфлацията, а мегапечалбите!“
3. Седмица от 17 до 21 октомври: Трета тематична фокусна седмица около „Работниците се нуждаят от стабилна покупателна способност и антикризисни мерки, а не от строги икономии!“

- Ноември: Децентрализирани действия в цяла Европа (през този месец industriAll Europe ще подкрепи и ще даде видимост на националните дейности на филиалите, особено във връзка с техните кръгове на колективно договаряне)

Кой какво прави:

• Партньори:

- Ангажират се да адаптират кампанията към своя национален контекст и да се ангажират с конкретни действия (заедно с други елементи, които биха могли да намерят за подходящи, т.е. техните собствени искания и т.н.) към своите работодатели и (където е уместно и желателно) политици

- Информирайте industriAll Europe за техните действия на национално ниво във връзка с техните кръгове на колективно договаряне, така че да можем да увеличим усилията им на европейско ниво

• IndustriAll Europe:

- Ще разработи материалите за кампанията (адаптивни към различни езици и национални реалности) и ще ги разпространи на национални филиали (навреме, за да ги адаптират)

- Ще изпълнява дейностите на кампанията на европейско ниво, като се фокусира по-специално върху институциите на ЕС (укрепване на рамковите условия за по-справедливи заплати, подкрепящо икономическо управление, данъчна политика…)

- Ние също така ще подкрепяме партньорите в усилията им на национално ниво (при поискване) и ще споделяме усилията им на европейско ниво (при поискване)How:

• Кампания онлайн и в социалните медии, проведена както от Секретариата, така и от националните филиали

• Координация с дейностите на IndustriALL Global Union за борба с неравенствата

• Материалите за кампанията, разработени от секретариата, имат за цел да превърнат ключовите послания в конкретни данни и включват: брифинги, инфографики (подчертаващи кризата с разходите за живот в цяла Европа; разликите между заплащането на ръководителите и средните заплати в нашите сектори и др.), социални медийни материали и т.н. Секретариатът ще ги разпространява на ниво ЕС (работодатели, Европейска комисия, Парламент и Съвет и други заинтересовани страни), а филиалите се очаква да направят същото на национално ниво, в съответствие с техните приоритети и съобразени с техните реалности

• Публикации в пресата „EU-bubble“ чрез секретариата и националната преса чрез филиалите

• Ние се стремим да свържем различните национални мобилизации и да покажем единството в тези различни борби

Действието може да бъде успешно само ако всички участваме! От националните партньори се очаква да се включат активно в дейностите и да поемат „собствеността“ на кампанията на национално ниво, като вградят ключовите послания и материали в своите национални дейности. Разчитаме на вашата подкрепа за още една успешна кампания!

 

Последните данни показват, че резултатите и печалбите на компаниите са рекордно високи през второто тримесечие на 2022 г. Много компании в много сектори (не само в енергетиката) се възползваха от кризата. Тези, които са спечелили от кризата, трябва да я плащат. Много компании се справят добре като поръчки, резултати и печалби. Те трябва да имат отговорност да плащат достойни заплати и справедливи данъци. Работниците се нуждаят от облекчение от високите разходи за живот и е необходимо стабилно търсене за подпомагане на икономическия растеж. Неочакваните печалби не падат от небето, те идват от джобовете на хората и трябва да бъдат преразпределени по-специално към най-уязвимите. Доклади от енергийния сектор показват, че компании като BP, Shell и ExxonMobil са регистрирали неочаквани печалби. Лявата фигура, взета от проучване, показва внезапното увеличение на допълнителните приходи, регистрирани от петролните компании, които печелят от кризата. Това позволи на BP и Shell да похарчат заедно 7,7 милиарда долара, изкупувайки обратно акции миналата година, а неочакваните печалби за инвеститорите изглежда ще продължат. Прогнозите, направени от анализаторите Rystad Energy, показват, че компаниите за добив на нефт и газ - включително ExxonMobil, BP и Shell - са готови да реализират печалба от €776 милиарда тази година; нов връх, надхвърлящ миналогодишния рекорд от 493 милиарда евро със 70%. Цифрите на Rystad показват, че най-големият дял се връща на инвеститорите. Инвестициите в нови нефтени и газови находища остават относително ниски.

Вместо да компенсират работниците за печалбите, които са помогнали да реализират по време на трудните времена на пандемията от COVID-19, компаниите изплащат рекордни дивиденти на своите акционери и скандални пакети на изпълнителни директори. Глобалният индекс на дивидентите показва рязък ръст на дивидентите. Европейските и британските фирми бяха ключови двигатели за растежа на дивидентите през второто тримесечие в световен мащаб. Европейските фирми са увеличили изплащанията си към акционерите с 28,7% в евро в сравнение с миналата година (вижте фигурата горе вляво). Според доклада покачването се дължи на големите корпоративни печалби, постигнати миналата година, докато икономиката се възстановява от пандемията.

Това, което може да направи нещата още по-лоши, е нарастващата разлика в заплащането между висши ръководители и работници (вижте фигурата по-долу). Висшите корпоративни ръководители са видели, че заплащането им е нараснало с повече от 1000% през последните 40 години, почти 100 пъти по-високо от средните работници. Прекомерно високото заплащане на изпълнителен директор е основен фактор за нарастващото неравенство. Главните изпълнителни директори получават повече заради властта си да определят заплащането, а не защото увеличават производителността или притежават специфични, високо търсени умения. Тази ескалация на възнагражденията на главните изпълнителни директори и по-общо на възнагражденията на изпълнителните директори подхранва ръста на най-високите 1% и най-добрите 0,1% доходи, оставяйки по-малко от плодовете на икономическия растеж за обикновените работници и разширявайки пропастта между много високо печелещите и най-долните 90 %. Икономиката няма да пострада, ако главните изпълнителни директори получават по-малко заплащане (или облагани с повече данъци). <![if !vml]=""> description: chart, line chart description
      automatically generated

 

   

IndustriAll Europe’s assessment:

Реалните заплати се свиват, докато изплащането на дивиденти нараства по-бързо от инфлацията. Изплащанията на дивиденти бяха с 15,5% по-високи през второто тримесечие на тази година, отколкото през същото тримесечие на предпандемичната 2019 г. Въпреки всички доказателства, че текущата инфлация се движи главно от цените на енергията, работодателите предупреждават срещу „спирала на заплатите и цените “, представяйки агресивен разказ за умереност на заплатите. Въпреки това, както показват цифрите по-долу, никога не е имало спирала на инфлация на заплатите по време на тази криза.

 description: timeline description automatically
      generated

On the contrary, wages have actually been falling, while prices have gone up (see figure below).  

 description: chart, line chart description
      automatically generated

Нещо повече, има някои доказателства, че високите корпоративни печалби се движат от големи фирми, използващи пазарната си мощ, за да намалят цените на потребителите. Когато цените се увеличават повсеместно, компаниите могат просто да твърдят, че всяко увеличение на цените се дължи на нарастващи разходи, когато всъщност те може да увеличават цените повече от увеличенията на разходите си. В сектори като енергетиката, с високи бариери за навлизане и слаба конкуренция, потребителите нямат друг избор, освен да приемат предлаганите им цени. Това са отличителните белези на пазарния провал и допълнително доказателство, че е необходима публична намеса за регулиране на цените на основните обществени блага (като енергия) и гарантиране на сигурността на доставките. Проблемът е съвсем ясен: в джобовете на богатите акционери и ръководители има твърде много пари. Тези на върха на икономиката използват своята икономическа и политическа власт, за да изсмучат богатството от тези на дъното. Ние не живеем в спирала заплати-цени, ние живеем в спирала печалба-цена.

Също така е крайно време да се заемем с компенсациите на работниците! Вместо да настояват за умереност на заплатите, работодателите трябва да гарантират, че работниците са компенсирани за ерозията на тяхната покупателна способност, като им дадат своя справедлив дял от богатството, което са създали чрез увеличаване на заплатите. Чрез увеличаване на заплатите работодателите биха засилили стабилното вътрешно търсене и по този начин биха допринесли за бързото възстановяване.

  Workers need stablepurchasing power and anti-crisismeasures, not austerity! 

 

 

 
 

 

 

 

Политиката на заплатите не може да реши всички въпроси, политиците също играят важна роля в предлагането на адекватни политики. Строгите икономии трябва да се избягват на всяка цена, особено в среда, в която социалните вълнения и крайната десница се увеличават. Скорошно проучване на YouGov, публикувано на 2 септември, установи, че мнозинствата в големите европейски страни са разтревожени от социалните вълнения, причинени от кризата с разходите за живот, вариращи от 57% в Обединеното кралство до 75% в Полша. Във Франция и Полша само един на всеки 20 души казва, че се справя с растящите цени. Един на всеки пет души в Обединеното кралство, Франция и Полша казва, че използва спестяванията си, за да плати сметките си, а един на всеки 10 души пропуска хранене.

Работниците се нуждаят от облекчение за огромната инфлация и впечатляващите сметки за енергия и нарастващите цени на основните храни. Пестеливата политика на строги икономии ще доведе само до катастрофа. За съжаление Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да повиши лихвените проценти. Консервативният блок очаква, че по-високите лихви ще забавят инфлацията, но това само ще увеличи разходите по заеми за компании, домакинства и правителства. Това означава, че търсенето на продукти и услуги ще спадне повсеместно, което ще намали заплатите и в крайна сметка ще доведе до по-висока безработица, по-ниско търсене и по-ниски цени. Последният път, когато ЕЦБ повиши лихвените проценти през 2011 г., това предизвика европейска дългова криза, в резултат на която силно задлъжнелите страни членки плащаха двуцифрени проценти по държавни заеми, което почти срина паричния съюз. Оттогава не е извършена фундаментална реформа на европейската икономика и проблемите, които съществуваха тогава, съществуват и днес. Грешките от миналото трябва да се избягват на всяка цена.

Работниците се нуждаят от антикризисни мерки. IndustriAll Europe гласно призовава Европейската комисия да разшири подкрепата за смекчаване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE 2.0), за да се справи с енергийната криза и нейните последствия. Споразуменията за работа на кратко работно време доказаха своята стойност по време на пандемията и трябва да бъдат мобилизирани, с финансова подкрепа от ЕС, когато е необходимо, за да се избегнат загуби на работни места.

Работниците не могат отново да плащат сметката. Политиците трябва да предложат мерки за облекчаване на работниците и техните семейства от кризата с разходите за живот. Но работодателите също трябва да поемат своята отговорност, особено когато разполагат със средства за това. IndustriAll Europe и нейните филиали обединяват сили, за да изпратят общи искания в общоевропейска съвместна кампания „Заедно. В действие. За по-високи заплати“