6 - ти редовен конгрес на СФ “Металици” – КНСБ

На 28 април 2022  се проведе 6 –тия редовен конгрес на Синдикална Федерация „Металици” -КНСБ в гр. Софи.

Председателят на СФ „Металици”, инж. Васил Яначков, представи пред делегатите и гостите на конгреса отчет за дейността на федерацията за мандатния период 2016-2022 г., в няколко направления - Колективното договаряне и доходите в бранш металургия, Защита на трудовите и социални права на металоработниците, международна дейност , проекти и обучения.

Конгресът избра за председател на СФ „Металици”- инж. Васил Яначков, за заместник председател на СФ„Металици”- Ренета Петрова и за председател на финансово контролната комисия на „Металици”- Йорданка Стоянова.

Делегатите приеха изменения в Устава на СФ „Металици“ и 9 резолюции, очертаващи бъдещата стратегия за развитие на дейността на федерацията през следващия мандатен период 2022 - 2027г.

 Председателят на СФ „Металици “ инж. Васил Яначков удостои с награди отстъпилите след дългогодишен стаж от позицията председател на синдикална организация  Андрей Андреев  от КЦМ АД , Димитър Диков   от  АУРУБИС   АД и Димитър Трифонов от АЛКОМЕТ АД .

Поздравителни адреси към делегатите  на конгреса  бяха поднесени  от изпълнителният директор на Главна инспекция по труда - Елена Аврамова, изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия -Политими Паунова , декана на Факултета по металургия и материалознание-  проф.Емил Михайлов, от бившият заместник-председател на Национална федерация на енергетиците Елка Арнаудова, председателят на НФТ “Химия и индустрия” Красимир Кръстев и заместник-председателят на НБС “Водоснабдител” Евгени Янев. Поздравителни адреси бяха изпратени от  Синдиката на българските учители, Съюза на транспортните работници в България  и от мениджмънта на „КЦМ 2000 Груп” АД .

В конгреса взеха участие  президента на КНСБ - Пламен Димитров, вицепрезидента на КНСБ – Чавдар Христов  , националните секретари на КНСБ - Даниела Алексиева, Тодор Капитанов, Огнян Атанасов и Величка Микова.

Президентът на КНСБ - Пламен Димитров  се обърна към делегатите на 6 –тия конгрес на СФ „Металици“  с думите „….Няма синдикална организация към СФ “Металици” без колективен трудов договор. Успявате да поддържате качествен диалог не само на браншово ниво, а и с работодателите. Затова вашите КТД са съдържателни, ефективни и в полза на работниците. „

Пламен Димитров връчи наградата  на КНСБ “Синдикалист на годината 2021” на Диляна Яначкова .