Работна среща на социалните партньори от металургията и ръководството на министерството на икономиката и индустрията

Днес 31.03.2022г. в Министерство на икономиката и индустрията се проведе работна среща на социалните партньори от металургията и ръководството на министерството.

В срещата участваха:
Вицепремиера на Република България и Министър на икономиката – г-жа Корнелия Нинова
Заместник министъра на МИ - г-н Димитър Данчев
Началника на политическия кабинет МИ - г-н Калоян Методиев
Председателя на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия / БАМИ/ - г-н Антон Петров
Изпълнителния директор на БАМИ - г-жа Политими Паунова
Изпълнителния директор на Стомана индъстри АД гр. Перник - г-н Златислав Ивков
Заместник изпълнителния директор на Промет стиил АД гр. Бургас - г-н Веселин Соколов
Председателя на СФ“Металици“ КНСБ – инж. Васил Яначков
Заместник председателя на СФ“Металици“ КНСБ – г-жа Ренета Петрова
Председателя на НФ Металургия КТ Подкрепа – г-н Людмил Павлов

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с производството на стомана и стоманени продукти, в двата български металургични завода Стомана индъстри АД гр.Перник и Промет стиил АД гр. Бургас.
Сериозно беше дискутиран и въпроса с обезпечението на заводите със железен скраб
Отново беше поставен и обсъден въпроса с финансовите компенсации за допълнителните разходи, за въглеродни емисии в цената на електроенергията, за енергоинтензивните дружества, съгласно последните Насоки за държавна помощ по европейската схема за търговия с емисии /ЕСТЕ/

Срещата завърши със ангажименти на страните, за търсене на ефективни решения по поставените проблеми и постоянно взаимно информиране по напредъка.