За първи път от 1970 г. се актуализират условията на труд за работниците в черната и цветната металургия

Днес 24 февруари 2022 г. беше подписана съвместно от министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков нова наредба  по безопасност и здраве в металургията.

„Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, да им подсигурим добри условия за труд и да направим привлекателна тази професия за младите хора“, заяви министър Нинова.

 Задачата за изработване на наредбата беше възложена  през 2021 г. от фонд „Условия на труд“ на  Учебно Квалификационен Център  „Обсерватория “ по предложение  на министъра на икономиката на Република България. Цялостната дейност по създаване на новата наредба  беше реализирана в системно взаимодействие  на социалните партньори  от  бранш „Металургия“  - СФ „Металици“-КНСБ,  НФ „Металургия “- КТ Подкрепа и БАМИ, и с прякото участие  на специалисти по условия на труд , директори ЧР,  КУТ от металургичните заводи в България , Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и Химикотехнологичен и металургичен университет-София.