Секторно съвещание за бранш металургия

На 01.10.2020  КНСБ и СФ МЕТАЛИЦИ организираха секторно съвещание за бранш металургия, в което участваха Българска асоциация на металургичната индустрия БАМИ , синдикати и работодатели от металургичните фирми в България . На форума бяха изнесени данни за мястото на металургията в българската , европейска и световна  икономика.

Председателят на СФ МЕТАЛИЦИ , инж. Васил Яначков запозна участниците  конкретно с инициативата на industriALL Europe за подкрепа на Европейския стоманодобив.

 В контекста на общоевропейския спад на производството на стомана беше отчетено , че  и в България има намаляване на производството с 50 % за 2019 г. и това се отразява негативно на заетостта , заплащането и колективното договаряне в стоманодобива.  Инж.Васил Яначков отправи апел към правителството на България, да обърне сериозна внимание за създаване на благоприятна бизнес среда за развитието на индустрията и в частност  на стоманодобива в  България.

Страната ни има нужда от стоманодобив и стоманодобива има нужда от  държавата в този критичен момент !

 В тази връзка, на форума беше подписан и Меморандум за сътрудничество и партньорство  между СФ МЕТАЛИЦИ и БАМИ с взаимни ангажименти  за съвместни действия пред правителството и Парламента на Р България, касаещи изпълнението на  Европейските препоръки  и подкрепа на българската металургия като основен структуроопределящ отрасъл за икономиката на страната.

Секторно съ...
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020
Секторно съ...
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020
Секторно съ...
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020
Секторно съ...
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020
Секторно съ...
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020
Секторно съ...
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020
Секторно съ...
Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020 Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020