Анекс към КТД на Стомана индъстри АД

След проведени преговори във фирма „Стомана индъстри” АД, между ръководството и синдикатите на КНСБ  и КТ Подкрепа , с участието на ръководствата на  СФ „Металици” , КНСБ и НФ „Металургия”, КТ Подкрепа , се постигна споразумение за увеличение на работните заплати.

Днес 8.12.2016  се подписа анекс към КТД на Стомана индъстри АД, в който бяха отразени  параметрите на споразумението както следва :

1. Считано от 01.01.2017г., основната месечна работна заплата на работниците и служителите в дружеството се увеличава с 133,00 лева.

2. Считано от 01.01.2017 г., след увеличението по т. 1 , основнота месечна работна заплата на  работниците и служителите в дружеството се увеличава с още 5%.