Важно! Постигнато споразумение по работната заплата между социалните партньори в "Стомана индъстри" АД

На 22.11.2016 г. в "Стомана индъстри" АД  ,се постигна споразумение между ръководството на "Стомана индъстри" и ръководствата на  синдикалните организации на КНСБ и КТ "Подкрепа ", за измеменение в действащия колективен трудов договор, в частта работнА заплата.  

Считано от 1-ви Януари 2017г. обявяваме следните допълнителни придобивки за  работниците и служителите :

- Основното трудово възнараждение  ще бъде увеличено  със сумата от 100,00 лева в замяна  на присъствения бонус , като вид допълнително месечно плащане.
- Основното трудово възнаграждение  ще бъде увеличено  със сумата от 33,00 лева, в замяна на годишното плащане от 400,00 лева.
- Новообразуваната  ОМЗ ще бъде индексирана с 5%.

В преговорите  взеха участие Председателя на СФ "Металици" - Васил Яначков , Зам. Председателя на СФ "Металици"  - Ренета Петрова  и Председателя на НФ "Металургия - Людмил Павлов."