Нов Колективен трудов договор в „Аурубис България” АД

На 23 ноември 2011г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Аурубис България” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Аурубис България” АД, Синдикална секция „Подкрепа” при „Аурубис България” АД и „Аурубис България” АД.

Колективен трудов договор - Изтеглете като PDF
Споразумение № 1/23.11.2011 г. към Колективен трудов договор от 01.11.2011 г. за „Аурбис България” АД - Изтеглете като PDF