Четвърти редовен конгрес на СФ “Металици”

На 23 юни 2011г. в гр. София- хотел Дедеман Принцес, се проведе Четвърти редовен Конгрес на СФ “Металици” – КНСБ под мотото: „Обединени за достоен труд и достоен живот”.


Конгресът прие 9 (девет) резолюции, обхващащи целите за работа на федерацията по отношение на социалното партньорство, доходите, условията на труд, заетостта и др.

Конгресът избра Ръководство в състав:
Инж. Васил Яначков – Председател
Ренета Петрова – зам. председател
Йорданка Стоянова – председател на Финансово-контролната комисия.За изпълнителни секретари на СФ „Металици” бяха избрани:
ДИМИТЪР ДИКОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ
ВИДЬО ВИДЕВ
НЕДЕЛЧО КАЛЕВ
БЕЛЮ СТАЙКОВ
НИКОЛИНА БАНЕВА
СТОЯН КЛИСАРОВ
АГЛИКА МИНЕВА

На 24 юни 2011г. СФ «Металици», благодарение на любезното съдействие и финансова подкрепа на Фондация «Фридрих Еберт», проведе Международна Конференция под надслов: “КЪМ ЕДИННИ СИНДИКАТИ НА МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ. КОНСОЛИДАЦИЯТА В МЕТАЛНИЯ СЕКТОР – ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ?”.  
 В Конференцията взеха участие, освен делегатите на Конгреса и международните гости, още и представители на останалите федерации от металния сектор- НСФ «Метал-електро»- КНСБ, Национална федерация на труда «Химия и индустрия»- КНСБ, НФ «Металургия»- КТ Подкрепа, Федерация на машиностроителите- КТ Подкрепа и др.

Програма - Конгрес


Presentation by MJ Millan, FO Métaux

Програма - Конференция