Международен синдикален маратон в София

  По инициатива на Васил Яначков, председател на СФ”Металици” и вицепрезидент на Европейската федерация на металоработниците, в София се проведе международен синдикален маратон.
  На 21.10 и 22.10, за първи път, в България, х-л Централ Форум, се проведе заседание на Комитета по колективно договаряне на Европейската Федерация на металоработниците /EMF/.
  На заседанието присъстваха представители на синдикатите, членове на EMF, от 16 държави / Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Финландия, Франция, Дания, Унгария, Италия, Холандия, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария/, както и много експерти от Европейския синдикален институт, EMF и др.
 Заседанието се ръководеше от помощник генералния секретар на  EMF и председател на Комитета - Самун Барт.
 Васил Яначков откри заседанието и приветства участниците. Представи и някои от последните проблеми, с които се сблъскват синдикатите от металоиндустрията в България.

Темите, които бяха включени в дневния ред  са:
Доклад от България за социалната, икономическа и синдикална ситуация, който изнесе Ренета Петрова, зам. председател на СФ”Металици”
Доклад за икономическата обстановка в Европа и света – бъдеще и перспективи.
Доклад за участието на страните и усъвършенстването на мрежата по колективно договаряне, EMF Екобан.
Доклад за проведени работни срещи на синдикатите, представители на „белите якички”
Обсъждане на предложения за работната програма на EMF, която ще бъде приета на Конгреса през 2011г.
Дискусия относно позицията на EMF по проблемите на гъвкавата сигурност.
Дискусия относно бъдещето на пенсионната система в Европа.
Доклади от синдикатите, които са имали преговори през последните шест месеца, както и други важни за участниците въпроси.
Някаи от основните моменти в презентацията на Ренета Петрова за обстановката в България, бяха свързани с макроикономическите показатели, които представят развитието на страната в условията на криза, пазара на труда и безработицата, доходи и работна заплата, инфлация, Националното споразумение за антикризисни мерки, социалното партньорство и колективното договаряне в България, синдикалните представители на национално ниво и в металния сектор, обхвата на колективното договаряне, Националното споразумение за развитие и усъвършенстване на пенсионната система в България.
Основният извод, който се наложи от представените факти и цифри е, че в нашата страна кризата продължава и доказателство за това, са запазващата се тенденция на спад в производството, намаление на инвестициите, намаление на работещите и увеличение на безработицата, рязко намаление на потреблението и замразяване на работните заплати.
Най-голям интерес предизвикаха дискусиите, свързани с позицията на EMF по гъвкавата сигурност и пенсионните системи.
Становището на  синдикатите от различните страни, е че трябва да се борим за сигурни работни места и достойни доходи и ако все пак съществува гъвкавост на пазара на труда, то тя задължително трябва да бъде придружена от социална сигурност.
Другите изключително важни и значими синдикални форуми се проведоха от 01.11. до 04.11. 2010г в х-л Хилтън, със съдействието на Фондация „Фридрих Еберт”.
На 01.11 и 02.11 ИГ „Метал”-Германия организира семинар, подкрепен и координиран с EMF, на тема: Развитие и перспективи в металната и текстилната индустрия на страните от Югоизточна Европа и свързаните с това политики на профсъюзите.
 На семинара присъстваха представители на синдикатите от металоиндустрията на 14 държави, основно от Югоизточна Европа, Белгия, Германия, ген. секретар на EMF Петер Шерер, ген. секретар на Европейската федерация на текстила /ETUF- TCL/ Патрик Итсхерт, депутат от Бундестага на Германия и член на ИГ Метал, Йосип Йоратович.
 Целта на семинара беше първо, да задълбочи познанията за развитието и перспективите в металната и текстилна индустрия в Югоизточна Европа и второ, да се дискутират индустриалните политики, социалният диалог и възможностите за бъдеща консолидация на синдикатите в страните от ЮИЕ.
Друг важен предмет на обсъждане, бяха предизвикателствата на интеграцията в ЕС и борбата за социална справедливост в Европа.
Във всяка страна от Югоизточния регион са проведени изследвания за развитието и перспективите в металоиндустрията и текстила, които бяха презентирани на семинара.
Васил Яначков, председател на СФ “Металици” и вицепрезидент на EMF, беше модератор на семинара и изнесе презентацията за България.
В нея бяха показани основните макроикономически показатели за БВП, БДС, заетост и безработица по сектори в металната индустрия и текстила, заплащането в тези сектори, данни от МИЕТ, за мястото и ролята на двата сектора в икономиката на страната и сравнение с ЕС, производителността на труда в двата сектора , производство и добавена стойност, както и някои основни проблеми, с които се сблъскват бизнеса и синдикатите от металоиндустрията. По отношение на текстилната индустрия отношение взе председателя на Федерацията на леката промишленост - Георги Станков.
Подобни презентации бяха представени от Румъния, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Косово, Македония и Черна гора.
Особено интересно за участниците беше изказването на Йосип Йоратович, които говори за предизвикателствата пред ЮИЕ , интеграцията в ЕС и борбата за социална справедливост в Европа. Той посочи, че дълги години се занимава с тези проблеми и препоръча на синдикатите две основни неща - да притискат правителствата за изработване на индустриална политика, свързана с ефективните и перспективни производства, които ще осигурят трайна заетост и високи доходи и на следващо място, да работят за създаване на лоби в парламента на страната, тъй като политиците без синдикатите са на един крак, но и синдикатите без лоби по-трудно ще постигнат целите си.
В контекста на представената информация, през втория ден на семинара, участниците обсъждаха някои програмни и организационни предизвикателства пред синдикатите по отношение на развитието и перспективите в металната и текстилната индустрия .
Генералните секретари на EMF, Петер Шерер и на ETUF- TCL, Патрик Итсхерт, представиха своите идеи и решения за обединяване на двете европейски федерации, като наблегнаха, че това е една необходимост, свързана с глобализацията на капитала и засилване на синдикатите, за по-ефективна защита на работниците. Обединителният конгрес ще се проведе през 2012г. Това е тенденция за консолидация в Европа, която синдикатите от ЮИЕ трябва да следват, за да стават по-силни и успешни.
На 02.11.2010г., след обяд започна регионалната среща на Европейската и Световна федерация на металоработниците.
Срещата беше открита от Васил Яначков, председател на СФ “Металици” и вицепрезидент на  EMF.
Към форума, се присъедини и генералния секретар на Световната Федерация на металоработниците /IMF/ - Юрке Райна.
С кратко приветствие към участниците се обърна президентът на КНСБ - Пламен Димитров. Той посочи най-важните акценти от дейността на синдикатите в България.
На 03.11.2010г. Юрке Райна, след сутрешното заседание посети КНСБ и се срещна с президента на Кофедерацията - Пламен Димитров.
Двамата синдикални лидери размениха изчерпателна информация, за задачите и целите на синдикалното движение, както на национално, така и на международно ниво в условията на световна криза.
Основните теми, които се разгледаха на регионалната среща бяха свързани с актуалната ситуация за металния сектор в региона, от гледна точка на световната финансово-икономическа криза, добри и лоши практики на ниво компании и действията на синдикатите в отделните страни, информация за дейностите на EMF и IMF и участието на синдикатите от региона, дискусия за бъдещата стратегия, политика и програма на синдикатите от ЮИЕ, по повод предстоящия конгрес на Европейската федерация през 2011 г.,гъвкавата сигурност и синдикалната стратегия, нестандартната заетост и др.
Ренета Петрова, зам.председател на СФ ”Металици” изнесе презентация за общите икономически показатели на страната, заетостта, доходите в металния сектор и отражението на кризата върху тях. Представи и два конкретни примера за сключени антикризисни споразумения в КЦМ АД и Стомана индъстри АД. Запозна участниците с борбата на синдикатите за запазване правата, за ранно пенсиониране на категориините работници и постигнатия успех.
От българска страна, добрите и лоши практики от своята дейност, представиха Асен Асенов - председател на НСФ ”Метал-Електро”, Бенчо Бенчев - председател на СФОЕМИ от КНСБ и Здравчо Здравчев -  председател на НФ “Техническа индустрия, наука, информатика”, Недко Недев - председател на Федерация на машиностроителите и металоработниците, Валентин Иванов от Федерация „Металургия, от КТ ”Подкрепа”.
Всеки един от синдикатите на срещата, в дискусията, представи основните акценти на  дейността си.
Генералният секретар на IMF, Юрке Райна говори за обединителните процеси на световните синдикати, политиката и действията на IMF, както и за положителните резултати от решението Европейската и Световна Федерация на металоработниците да провеждат съвместно регионалните си срещи.