Международно сътрудничество

СФ „Металици” е активен член на Европейската и на Световната  организации на индустриалните работници, с реален принос в регионалното сътрудничество между синдикатите от металния сектор от Балканите и Югоизточна Европа. Чрез своите представители в ръководните органи на тези международни синдикални структури се защитават позиции, касаещи отделния български работник или служител. Развитието на международното сътрудничество е основа за иницииране на трансгранични проекти и  организиране на акции на международна синдикална  солидарност.

Днес 09.11.2016 г. Европейските синдикати на индустриалните работници industriALL European trade union провеждат в Брюксел, митинг в защита на стоманодобивната индустрия.
В митинага участват синдикалисти от „Стомана индъстри” АД.

Прочети още...