Визирайки настоящата икономическа ситуация в Югоизточна Европа, беше проведена среща на 29-30 април 2014 г. в Загреб, в която взеха участие Генералният секретар на industriAll European Trade Union – Ulrich Eckelmann, зам.Генерален секретар Luc Triangle, лидери на националните федерации и експерти с цел оценяване и обсъждане на икономическите и социалните тенденции в Югоизточна Европа, заедно със стратегиите, използвани от мултинационалните компании, инвестиращи или намиращи се в тези страни. Бяха представени доклади относно преструктурирането на фирмите в различни сектори на industriAll, както и ролята на структурите за информиране и консултиране, трудовите стандарти и изпълнението на колективните трудови договори.

В периода 01-04 ноември 2010г. в София се проведоха регионален семинар „Развитие и перспективи за металната и текстилната индустрия в Югоизточна Европа и синдикална политика” и съвместна регионална среща за Югоизточна Европа на Европейската и Световната федерации на металоработниците. Семинарът беше организиран от ИГ Метал в сътрудничество с Европейската федерация на металоработниците. Домакин и на двете мероприятия беше СФ „Металици”, а провеждането им стана възможно благодарение на любезното съдействие и подкрепа на Фондация Фридрих Еберт.

 

На 4 и 5 май 2010г. в София се проведе работна среща относно информационните и комуникационни стратегии на синдикатите в Югоизточна Европа. Събитието се организира от Европейската федерация на металоработниците с финансовата подкрепа на Фондация Фридрих Еберт, а домакин беше СФ „МЕТАЛИЦИ”.

На 29 и 30 юни 2009г. в Букурещ се проведе IV-та регионална среща на синдикатите на металоработниците от Югоизточна Европа. Домакини бяха румънските федерации- FSS METAROM, FNS Solidaritatea Metal и FSLI-Metal.