Сравнителна таблица на осигурителните вноски през 2007 - 2010 г.


Основни параметри 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
Минимален месечен размер
на осигурителния доход
220.00 лв 240.00 лв 260.00 лв 420.00 лв
Максимален месечен размер
на осигурителния доход
1 400.00 лв 2 000.00 лв 2 000.00 лв 2 000.00 лв
Среден месечен осигурителен доход 392.00 лв 464.52 лв 587.41 лв 583.41 лв
Минимална  работна заплата за страната 180.00 лв 220.00 лв 240.00 лв 240.00 лв
Средна месечна брутна работна заплата 396.00 лв   640.95 лв 640.95 лв
Социална пенсия за старост 68.00 лв 83.47 лв 92.53 лв 92.53 лв
Минимален размер на пенсията  92.25 лв 112.62 лв 124.84 лв 136.00 лв
Среден размер на пенсията 161.00 лв 198.14 лв 247.47 лв 247.47 лв
Максимален  размер на пенсията  490.00 лв 490.00 лв 720.00 лв 720.00 лв
Съотношение
работещ - пенсионер
100-82 100-82 100-76 100-87
 Минимален размер на обезщетението
за безработица
90.00 лв 90.00 лв 110.00 лв 110.00 лв
Максимален
 размер на
обезщетението
за безработица
180.00 лв 190.00 лв 220.00 лв 240.00 лв
Времетраене на обезщетението за бременност
и раждане с параметри на обещетението 90%
315 дни 315 дни 410дни 410дни
Размер на паричното
 обезщетение за
 отглеждане на малко дете до 2 год.
180.00   190.00   240.00   240.00  
Съотношение на  осигурителната
тежест
 /работодател- работник/
65-35 60-40 60-40 60-40
Фондово разпределение  - ДОО 2007 г 2008г 2009 г 2010 г
фонд "Пенсии" за родените
преди 01.01.1960 г.
23% 22% 18% 16%
фонд "Пенсии" за родените
след 01.01.1960 г.
18% 17% 13% 11%
 фонд "Общо заболяване
 и майчинство"
3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
фонд "Безработица" 3% 1% 1% 101%
фонд "ТЗПБ" 0,4%- 1,1% 0,4%- 1,1% 0,4%- 1,1% 0,4%- 1,1%
фонд "ГВРС" 0,5% 0,5% 0,5% 0,1,%
УПФ за І,ІІ,ІІІ категория 5% 5% 5% 105%
ППФ за І категория 12%
от БРЗ
12%
от БРЗ
12%
от БРЗ
12%
от БРЗ
ППФ за ІІ категория 7% от БРЗ 7%от БРЗ 7%от БРЗ 7%от БРЗ
ДПФ 10%  от БРЗ 10%  от БРЗ 10%  от БРЗ 10%  от БРЗ
Здравно осигуряване  6% 6% 8% 8%