Регионална среща - 7 ноември 2008 г.

На 7 ноември 2008 г. в Загреб се проведе III регионална среща на синдикатите от Югоизточна Европа.

Покана (*.pdf)
Дневен ред (*.pdf)
Списък на участниците (*.pdf)
Обзор на получените отчети (*.pdf)
Протокол (*.pdf)

Регионален отчет


В момента най-значимите събития в България са свързани с “Кремиковци”- най-голямото стоманодобивно предприятие в страната. Както вероятно Ви е известно, заводът беше закупен от Прамод Митал, братът на Лакшми Митал. В резултат на липсата на инвестиции, с които да се осигури оборотен капитал и техническо обновление на комбината, “Кремиковци” натрупа дългове и така се стигна до процедура по несъстоятелност. След решението на българския съд и общото събрание на кредиторите, в края на септември бяха назначени двама постоянни синдици. Междувременно от август, за да бъде обезпечен със суровини, в завода влезе като фирма оператор българска фирма, зад която се твърдеше, че стои украинският бизнесмен Жеваго и която трябваше да работи на договор за ишлеме. Надеждите и очакванията ни, обаче, че тази фирма-  “Ворскла стийл”, ще захрани “Кремиковци” с необходимите суровини и ще си плаща преработвателната такса, за да бъдат осигурени средства за изплащане на работните заплати, плащане на газта, електроенергията и редица други, не бяха оправдани! И когато беше очевидно, че “Ворскла стийл” не изпълнява добросъвестно своите договорни задължения, и ние поискахме експедицията за нея да бъде спряна, “Ворскла стийл “ реши да избяга без предупреждение и така постави “Кремиковци” в изключително кризисна ситуация! В момента заводът изпитва крещяща нужда от суровини, липсата на които ще стане причина за спирането на коксохимическото производство, две доменни пещи /едната от които вече е изведена от режим на работа/, а в следствие на това и на агломерационно производство, което ще доведе до съкращаването на 2000 работници. И тъй като Правителството до момента не се ангажира със спасяването на “Кремиковци”, от вчера ние започнахме провеждането на национални митинги- шествия.
В Босна и Херцеговина на 25 юни се организира протестна демонстрация, в която около 8 500 работника взеха участие. Основните искания на работниците бяха свързани с регламентирането на минималната почасова ставка и промените в Закона за приватизацията.
В Хърватска тече много интензивен процес на преструктуриране и приватизация на корабостроенето, в която СМХ /синдиката на Иво/ участва много активно. На 12 април се проведе голяма протестна демонстрация в Загреб с повече от 50 000 участници, организирана от Конфедерацията  на независимите синдикати на Хърватска. Основните искания на работниците бяха свързани с ограничаването на временната заетост /fixed-term employment/, реформата на пенсионната система и повишаването на заплатите.
В Македония Законът за труда беше променен в негативна насока след парламентарните избори, в резултат на които Дясното либерално правителство спечели още един мандат. За 7 ноември са планирани регионални протести,  а за 14 ноември национален протест в Скопие, поради липсата на закон, който да регламентира минималната работна заплата и неприемането на предложенията на синдикатите относно законът за пенсионирането.
В Черна гора нов закон за труда беше приет. На 1 май, поради повишаване цените на енергията, беше организирано протестно шествие. В момента  е налице процес на създаване на трудов фонд и регламентиране на минималната работна заплата.
Най-значимото политическо събитие в региона от началото на тази година е обявяването на Независимостта на Косово, което, разбира се, създаде известно политическо напрежение. За съжаление, тук е мястото да Ви информирам и, че  в началото на месец март нашият колега Хасан Абази беше нападнат физически, в резултат на което  прекара няколко дни в болница. Ние осъдихме остро този безскрупулен акт на посегателство върху неприкосновеността на човешкия живот.
В Румъния имаше сблъсъци между металоработниците и администрацията и полицията в Галац, в завода на АрселорМитал през април. Причина за сблъсъците са станали протестни действия, инициирани от синдикат, който не е страна по действащия в предприятието колективен трудов договор и който не е член на Европейската федерация на металоработниците.
В Сърбия, както Ви е известно, беше проведен 6-тият Конгрес на GSM Nezavisnost. Той премина под сянката на съществуващия конфликт между GSM Nezavisnost и конфедерацията UGS Nezavisnost. За съжаление, обаче, Конфедерацията отказва да приеме и признае решенията и избора на Конгреса. Тя блокира банковите сметки на нашите колеги, а Бранислав Чанак- президента на Конфедерацията оторизира Славко Власавлевич- вице-президент на Конфедерацията, да представлява GSM Nezavisnost и го регистрира като законен представител на синдиката, вместо нашият колега Драган Матич. На среща в Брюксел, на която беше  поканен и Бранислав Чанак, но той не присъства, между Питър Шерер /ЕМФ/, Том Йенкинс /ЕКП/, Григор Градев, Александър Тодич и Негослав Йованович / GSM Nezavisnost/ беше обсъдена ситуацията с GSM Nezavisnost. Александър и Негослав изразиха желание, че искат да останат част от Nezavisnost, но ако не се намери решение на конфликта, не им остава нищо друго освен да се отделят.
Освен сериозните проблеми с Конфедерацията, нашият колега Александър ме информира и за провеждането на едночасова предупредителна стачка в завода в Ковачница, поради отказът на собственика да увеличи заплатите с 20 %.

Отчет на СФ „Металици” относно работната програма на региона за 2008-2009 г.

По приоритет № 1 - СФ „Металици” попълни и двата въпросника в срок не само за регионалната среща, която се проведе в София през февруари, но и обнови информацията в тях за тази регионална среща.
По приоритет № 2 - СФ „Металици” разшири през 2008 г. кръга от индивидуални услуги, предлагани на нашите членове, а именно- предлагане на преференциални условия на синдикалните членове за получаване на кредитни карти и банкови кредити, по-изгодни условия за ползване услугите на мобилните оператори, синдикални почивки на преференциални цени и застраховки „Гражданска отговорност”.
Що се касае до привличането на младите хора- през тази година проведохме два семинара изключително и само за младите ни синдикални членове, с цел да ги запознаем със синдиката и неговата дейност. В началото на октомври проведохме и работническа спартакиада на металоработниците, където беше поощрено участието на млади синдикални активисти. СФ „Металици” като част от своята политика си е поставила за цел развитието на работническия спорт като предпоставка за привличането на все повече млади хора в синдиката. С цел популяризиране на синдиката, ние периодично издаваме и разпространяваме информационни брошури за СФ „Металици”.
По приоритет № 3 - на основата на двустранни контакти между СФ „Металици” и колегите от Румъния и Македония беше осъществен добър информационен обмен относно нормативната уредба на колективното договаряне, правото на стачка и процеса по информиране и консултиране в България, Румъния и Македония. Двустранният обмен между СФ „Металици” и колегите от Македония беше осъществен в рамките на проекта на СФ „Металици”, касаещ приложението на Директива 14/2002/ЕО в България, Германия, Португалия и Македония, по който колегите от Македония са наши партньори. Информационният обмен между нас и колегите от Румъния беше осъществен на основата на двустранни срещи и разговори.
По приоритет № 4 - ние твърдим, че е налице едно добро сътрудничество между синдикатите в региона в сферата на мултинационалните компании, тъй като, когато поискахме  информация от колегите ни от Румъния и Македония за АрселорМитал, те веднага се отзоваха на нашето искане и ни дадоха необходимата информация. Аналогично бе и положението, когато поискахме информация от колегите ни от Черна гора за украинския инвеститор Жеваго. Това говори за един добър информационен обмен и сътрудничество между нас.