Семинар „Актуални социално-икономически въпроси” 2011г.