Нов Колективен Трудов Договор за бранш „Металургия”

На 07/04/2011г. беше сключен традиционният за бранш „Металургия” Колективен Трудов Договор. От страна на работодателите договорът бе подписан от Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, а от страна на синдикатите- от СФ „Металици” КНСБ и НФ „Металургия” КТ Подкрепа.

 

Колективен трудов договор на Бранш "Металургия" - 2011 г.