Палфингер Продукционстехник България ЕООД

На 21.07.2010г. се проведе среща с ръководството на Палфингер Продукционстехник България ЕООД- г-н Андреас Щраух (Управител) и г-жа Деница Динева (Мениджър Човешки ресурси). От страна на синдикатите в срещата взеха участие: Георги Георгиев (Председател на СО на КНСБ при Палфингер), представители на синдикалния комитет на синдикалната организация, Вълкана Янкова (председател РКС), Тодор Тодоров (КНСБ), Евгени Янев (СФ „Металици”), Диана Петрова (СФ „Металици”), Стоян Тошев (СФ „Металици”).

 

На срещата бяха дискутирани актуални въпроси, касаещи социалното партньорство в предприятието.

 

Галерия