Нов Колективен трудов договор в „Стомана Индъстри” АД

На 30 юни 2010г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Стомана индъстри” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Стомана Индъстри” АД, Синдикална секция на Подкрепа при „Стомана Индъстри” АД и „Стомана Индъстри” АД.

Колективен трудов договор - „Стомана индъстри” АД