Време е за действие! Да спасим металния сектор!

 

 

На 22 април 2010г. в Брюксел Европейската федерация на металоработниците съвместно с Европейската федерация на минъорите, химиците и енергитиците организира демонстрация под мотото „Време е за действие! Да спасим металния сектор!” Причината за планираната демонстрация са повишаващите се цени на електричеството и суровините, което допълнително нанася щети и на без друго силно затруднената индустрия, поради което ЕФМ и ЕФМЕХ призовават всички свои членове да се включат активно в планираните протестни действия.

Повече информация