По време на преговорите представители на работодателите  от бранша и синдикатите от КНСБ и КТ “Подкрепа” дискутираха и кампанията “Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”.
Българската асоциация на металургичната индустрия, представляваща работодателите от бранш Металургия,  декларира своята готовност за подкрепа в борбата срещу разпространението на нестандартната заетост в Металния сектор.