На 20 /01/2009г. беше сключен традиционния за бранш „Металургия” колективен трудов договор. От страна на работодателите договорът бе подписан от Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, а от страна на синдикатите- от СФ „Металици” КНСБ и НФ „Металургия” КТ Подкрепа.

След продължителните протестни действия на кремиковските металурзи работните заплати за месец август и септември бяха изплатени, а в момента върви подготовка за изплащане и на октомврийските заплати. Между синдикатите и мениджмънта текат интензивни преговори по заетостта и доходите в завода. С изключително внимание се наблюдава процеса по заявяване на интерес към Кремиковци, като в най-напреднал стадий е предложението на „Смарт Груп”-Украйна.

"На 18 и 19 декември 2008г. СФ „Металици” проведе Годишен Координационен съвет в Националния център за квалификация и преквалификация на човешките ресурси, с. Кремиковци, Манастирски ливади.

От вчера кремиковските металурзи възобновиха протестите си, след като Правителството не изпълни ангажиментите си за съдействие за изплащане на работните заплати за месец август и септември до края на миналата седмица. Все още не е намерено и решение за евентуален оператор в комбината.