На 26-27 април 2018г. в  Женева , Швейцария  се проведе  ИК на  industriALL Global.

 Темите, които се обсъдиха бяха свързани с  борбата срещу  насилието върху жените на работното място ,търговски и промишлени политики  и предизвикателства  пред  синдикатите , сключване  глобални  рамкови споразумения ( за регулиране на международните трудови стандарти), увеличаване на влиянието на  синдикатите  и разширяване на тяхната дейност в  във веригата  от доставчици и  и подизпълнители.

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

Днес 15.03.2018г. се проведе заседание на секторният съвет по Индустрия към КНСБ.

В него участваха ръководствата на  индустриалните федерации, членове на КНСБ и представляващи работещите от всички сектори в индустрията на България.

Темите които се обсъждаха бяха следните :

08 – 09 Ноември 2017г., Коломбо , Шри Ланка

Уважаеми колеги,

Ренета Петрова, зам.председател на Синдикална федерация „Металици”
КНСБ, участва в заседанието на ИК на Industri All global union, по предложение на члена на изпълнителния комитет, Маре Анчева СИЕР, в качеството си на нейн заместник.
Информирам Ви накратко за най- важните решения ,които прие Изпълнителния комитет , касаещи дейността на синдикатите, членове на Industri All global union ,от югоизточна Европа.

I. На 07.11.2017г. преди заседанието на Изпълнителният комитет се проведе заседание на женския комитет към Industri All global union.

На него се обсъдиха следните въпроси:

 На 24-25 април 2018г. в  столицата на Румъния, Букурещ  се проведе  конференция   организирана от industriALL European Trade Union под надслов: „УВЕЛИЧАВАНЕ  НА СИЛАТА НА СИНДИКАТИТЕ ЧРЕЗ КООРДИНИРАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ  В ЕВРОПА“

В конференцията взеха участие  представители от страните в Югоизточна Европа и Западните Балкани : България , Румъния, Хърватска,  Словения ,  Сърбия, Македония , Албания, Черна гора и др.

 По време на форума бяха обсъдени следните теми: