На 11.05.2017г. се проведе работна среща на индустриалните федерации от КНСБ и КТ „Подкрепа” , членове на Европейската федерация на индустриалните работници / IndustriALL European Trade Union /.

На срещата бяха обсъдени няколко общи идеи за :

Прочети още...

На 22.11.2016 г. в "Стомана индъстри" АД  ,се постигна споразумение между ръководството на "Стомана индъстри" и ръководствата на  синдикалните организации на КНСБ и КТ "Подкрепа ", за измеменение в действащия колективен трудов договор, в частта работнА заплата.  

Считано от 1-ви Януари 2017г. обявяваме следните допълнителни придобивки за  работниците и служителите :

Прочети още...

Ръководството на СФ „Металици”- КНСБ поздравява работещите в цех „Екструзия” – ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, с признаването  на втора категория труд при пенсиониране за работещите там от МТСП и НОИ, считано от 26.09.2001 г.

Прочети още...

В периода  от 4 до 7 октомври 2016 г. в Рио де Жанейро сe проведе Втория Световен конгрес на индустриалните работници  industriALL Global.

Конгресът избра за  новия мандатен период - Йорк Хофман за  Президент (сегашен президент на IG Metal, Германия ), Валтер Санчес за Генерален секретар (синдикати  на Бразилия).

Прочети още...

След проведени преговори във фирма „Стомана индъстри” АД, между ръководството и синдикатите на КНСБ  и КТ Подкрепа , с участието на ръководствата на  СФ „Металици” , КНСБ и НФ „Металургия”, КТ Подкрепа , се постигна споразумение за увеличение на работните заплати.

Днес 8.12.2016  се подписа анекс към КТД на Стомана индъстри АД, в който бяха отразени  параметрите на споразумението както следва :

Прочети още...

На 07.07.2016 г. се проведе V-ят редовен конгрес на Синдикална Федерация „Металици” в гр. София , конгресна зала , х-л Форум.

Делегати на конгреса бяха синдикалисти от 27 предприятия от бранш металургия Председателят на СФ „Металици”, инж. Васил Яначков, представи пред делегатите и гостите на конгреса отчет за дейността на федерацията за мандатния период 2011-2016 г., в няколко направления - Колективното договаряне и доходите в бранш металургия, Защита на трудовите и социални права на металоработниците, международна дейност , проекти и обучения.

Прочети още...