Осемнадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България - Албена 2013

От 28 август до 01 септември 2013г., в к.к. Албена се проведе Осемнадесетата Открита Спартакиада на металоработниците в България. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация Европа спорт, с любезното съдействие на ПОК “Доверие” и “ТК Холд”. В спартакиадата взеха участие около 150 души, представители на предприятията "КЦМ" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен, "Аурубис" АД – Пирдоп, “Стомана индъстри” АД – Перник, „ЕнерСиС” АД – Търговище и „Промет стийл” АД - Бургас.

Проведени бяха състезания по следните спортни дисциплини:  Минифутбол, Волейбол, Тенис на корт, Тенис на маса, Бридж, Шахмат, Петанк, Теглене на въже и Плуване.

Победителите бяха наградени с купи, медали и парични награди.

КЛАСИРАНЕ:

КОМПЛЕКСЕН ПЪРВЕНЕЦ: “Аурубис” АД – гр. Пирдоп

ФЕЪР ПЛЕЙ: “ЕнерСис” АД – гр. Перник

КЛАСИРАНЕ ПО СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Футбол – жени

 1. "КЦМ" АД – Пловдив
 2. "Алкомет" АД – Шумен
 3. "Аурубис" АД – Пирдоп
 4. “ЕнерСис” АД – Търговище
 5. “Стомана индъстри” АД – Перник

 

Футбол – мъже

 1. "КЦМ 1" АД – Пловдив
 2. "КЦМ 2" АД – Пловдив
 3. "Алкомет" АД – Шумен
 4. "Аурубис" АД – Пирдоп
 5. “Стомана индъстри” АД – Перник
 6. “ЕнерСис” АД – Търговище

 

волейбол – жени

 1. "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. "Алкомет" АД – Шумен
 3. "КЦМ" АД – Пловдив
 4. “ЕнерСис” АД – Търговище
 5. “Стомана индъстри” АД – Перник

волейбол – мъже

 1. "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. "Алкомет" АД – Шумен
 3. “Стомана индъстри” АД – Перник
 4. "КЦМ" АД – Пловдив
 5. “ЕнерСис” АД – Търговище

тенис на корт – жени индивидуално

 1. Йосифова - "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. Ангелова - " Алкомет" " АД – Пловдив
 3. Обрешкова - “ЕнерСис” АД – Търговище
 4. Петова - "КЦМ" АД – Пловдив

 

тенис на корт – мъже индивидуално

 1. Таирски - “Стомана индъстри” АД – Перник
 2. Духлаков - "Аурубис" АД – Пирдоп
 3. Пейчев - "КЦМ" АД – Пловдив
 4. Славов - "КЦМ" АД – Пловдив

 

тенис на корт – жени отборно / двойки

 1. "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. "КЦМ 1" АД – Пловдив
 3. “ЕнерСис” АД – Търговище
 4. "Алкомет 1 " АД – Шумен
 5. "КЦМ 2" АД – Пловдив
 6. "Алкомет 2 " АД – Шумен

тенис на корт – мъже отборно / двойки

 1. “Стомана индъстри” АД – Перник
 2. "КЦМ " АД – Пловдив
 3. "Аурубис 1" АД – Пирдоп
 4. “ЕнерСис” АД – Търговище
 5. "Аурубис 2" АД – Пирдоп
 6. "Алкомет" АД – Шумен

тенис на маса – жени индивидуално

 1. Желева - "Алкомет" АД – Шумен
 2. Додова - "Аурубис" АД – Пирдоп
 3. Петова - "КЦМ" АД – Пловдив
 4. Сребчева -"КЦМ" АД – Пловдив
 5. Петева - "Аурубис" АД – Пирдоп
 6. Маринова - "Алкомет" АД – Шумен

 

тенис на маса – мъже индивидуално

 1. Михайлов - “Стомана индъстри” АД – Перник
 2. Ганчовски - "Аурубис" АД – Пирдоп
 3. Харизанов - "КЦМ" АД – Пловдив
 4. Кавекос - "КЦМ" АД – Пловдив
 5. Славов - "КЦМ" АД – Пловдив
 6. Йорданов - "КЦМ" АД – Пловдив

 

тенис на маса – жени двойки

 1. Желева / Маринова - "Алкомет" АД – Шумен
 2. Додова / Койчева - "Аурубис" АД – Пирдоп
 3. Кюркчийска / Петова - "КЦМ" АД – Пловдив
 4. Сребчева / Бекир - "КЦМ" АД – Пловдив
 5. Борецова / Богоева – "Промет стийл" АД – Бургас

тенис на маса – мъже двойки

 1. Ганчовски / Стаменов - "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. Харизанов / Кавекос - "КЦМ" АД – Пловдив
 3. Атанасов / Караиванов - "Аурубис" АД – Пирдоп
 4. Михайлов / Тодоров - “Стомана индъстри” АД – Перник
 5. Славов / Йорданов - КЦМ" АД – Пловдив
 6. Божков / Джугански - "Аурубис" АД – Пирдоп

тенис на маса – жени отборно

 1. "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. "Алкомет" АД – Шумен
 3. "КЦМ 1" АД – Пловдив
 4. "КЦМ 2" АД – Пловдив
 5. “Стомана индъстри” АД – Перник
 6. "ЕнерСиС" АД – Търговище

 

тенис на маса – мъже отборно

 1. "КЦМ" АД – Пловдив
 2. "Аурубис 1" АД – Пирдоп
 3. "Аурубис 2" АД – Пирдоп
 4. “Стомана индъстри” АД – Перник
 5. "Алкомет" АД – Шумен
 6. "ЕнерСиС" АД – Търговище

 

Бридж – жени

 1. “Стомана индъстри” АД – Перник
 2. "Аурубис" АД – Пирдоп
 3. "Промет стийл" АД – Бургас
 4. "Алкомет" АД – Шумен
 5. "КЦМ" АД – Пловдив
 6. "ЕнерСиС" АД – Търговище

Бридж – мъже

 1. "Алкомет" АД – Шумен
 2. "Аурубис" АД – Пирдоп
 3. "КЦМ" АД – Пловдив
 4. "Промет стийл" АД – Бургас

шахмат – жени

 1. "КЦМ" АД – Пловдив
 2. "Промет стийл" АД – Бургас
 3. “Стомана индъстри” АД – Перник
 4. "Аурубис" АД – Пирдоп

 

шахмат – мъже

 1. "КЦМ 1 " АД – Пловдив
 2. "Промет стийл" АД – Бургас
 3. "Аурубис" АД – Пирдоп
 4. "Алкомет" АД – Шумен
 5. "КЦМ 2 " АД – Пловдив

 

петанк – жени индивидуално

 1. Христова - "ЕнерСиС" АД – Търговище
 2. Йорданова - "ЕнерСиС" АД – Търговище
 3. Илчева - "Аурубис" АД – Пирдоп
 4. Ангелова - "Алкомет" АД – Шумен
 5. Маркова - "Аурубис" АД – Пирдоп
 6. Богданова - "Алкомет" АД – Шумен

 

петанк – мъже индивидуално

 1. Стоянов - "ЕнерСиС" АД – Търговище
 2. Грудев - "КЦМ" АД – Пловдив
 3. Пейчев - "КЦМ" АД – Пловдив
 4. Арванитов - "КЦМ" АД – Пловдив
 5. Михалчев - "Аурубис" АД – Пирдоп
 6. Ибрямов - "Алкомет" АД – Шумен

 

теглене на въже – жени

 1. "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. "Алкомет" АД – Шумен
 3. "КЦМ" АД – Пловдив
 4. "ЕнерСиС" АД – Търговище
 5. “Стомана индъстри” АД – Перник

 

теглене на въже – мъже

 1. "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. "ЕнерСиС" АД – Търговище
 3. "Алкомет" АД – Шумен
 4. "КЦМ" АД – Пловдив
 5. “Стомана индъстри” АД – Перник

плуване – жени индивидуално

 1. Йорданова - "Алкомет" АД – Шумен
 2. Кюркчиева - "КЦМ" АД – Пловдив
 3. Бояджиева - "Аурубис" АД – Пирдоп
 4. Узунова - "КЦМ" АД – Пловдив
 5. Виденова - “Стомана индъстри” АД – Перник
 6. Маринова - "КЦМ" АД – Пловдив

 

плуване – мъже индивидуално

 1. Кузманов - "Аурубис" АД – Пирдоп
 2. Сребчев - "КЦМ" АД – Пловдив
 3. Василев - ""КЦМ" АД – Пловдив
 4. Бучев - “Стомана индъстри” АД – Перник
 5. Гурдев - "КЦМ" АД – Пловдив
 6. Джонджеров - "КЦМ" АД – Пловдив
 7.  

плуване – жени щафета

 1. "Алкомет" АД – Шумен
 2. "КЦМ" АД – Пловдив
 3. "Аурубис" АД – Пирдоп
 4. “Стомана индъстри” АД – Перник

 

плуване – мъже щафета

 1. "КЦМ" АД – Пловдив
 2. "Аурубис" АД – Пирдоп
 3. "Алкомет" АД – Шумен
 4. “Стомана индъстри” АД – Перник