Програма 2015 г.

ПРОГРАМА  2015 г.
НА СФ „МЕТАЛИЦИ” 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  НА СИНДИКАЛИСТИ ОТ БРАНШ МЕТАЛУРГИЯ
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПАНА ФОНДАЦИЯ „ФРИДРИХ ЕБЕРТ”

Тема  № 1 : Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2015. Синдикатите  и бизнеса за  пенсионната сигурност  на работещите в металургията.

05-06 февруари  2015 г.

 

Тема  № 2 : Влияние на  инвестиционния процес в бранш металургия  върху условията на труд  и необходимостта от актуализация на нормативната уредба  по БЗУТ.

19-20 март  2015 г.

Тема  № 3: Колективното договаряне в бранш металургия- основа на индустриалните отношения и доброто социално партньорство.

01-02 юни  2015 г.

Тема  № 4: Браншово съвещание   по цената на труда в бранш металургия. 

15-16 октомври  2015 г.

Тема  № 5:  Развитие на процесите  по информиране и консултиране на работещите в бранш металургия – залог за социалния  мир и  фирмения просперитет на предприятията от бранша. 

26-27 ноември   2015 г.