дата място мероприятие организатори финансиране участници брой

01-31 Януари 2012

1 м.
януари
София Дискусионен форум-
Условия на труд
СФ „Металици” МТСП синдика-
листи,
работо-
датели
100
2 19.01.
2012
София Стартираща среща - SOS-Проект  VS/2011/0422 СФ „Металици” Европейска
комисия и
СФ "Металици"
синдика-
листи,
работо-
датели
25
3 21.01.
2012
София Стартираща среща - Decent - Проект VS/2011/0495 СФ „Металици” Европейска
комисия и
СФ "Металици"
синдика-
листи,
работо-
датели
25

01-29 Февруари 2012

4 28.02.
2012
София Трансформация и развитие на социалното осигуряване в Европа  и България./ Параметри на осигурителната система ;
Права за  пенсиониране  на работещите в металургията
СФ „Металици” СФ „МЕТАЛИЦИ” синдика-
листи
40

01-31 Март 2012

5 23-24.03.
2012
Охрид Първа конференция -"SOS" VS/2011/0422  Развитие на социалния диалог СФ „Металици”, SIER Европейска
комисия и
СФ "Металици"
синдикати,
работо-
датели
30
6 м.3 .2012 София Стратираща пресконференция - проект-
BG051PO001-
7.0.01-0065
СФ „Металици” Европейската
комисия и
Република  България
синдикати,
работо-
датели
30

01-30 Април 2012

7 10-12.04.
2012
Виена Първа конференция VS/2011/0495
-"Decent"- Към достоен труд и регулиране на нестандартната заетост
СФ „Металици”, • PRO-GE Европейска
комисия и
СФ "Металици"
синдикати,
работо-
датели
30
8 12-13.04.
2012
София Икономическата криза  и ефектите и върху бранш метарулгия  –   Основни индикатори за  металургията – заплати , оценка на риска  на работното мясти ,  социален диалог  и  социална отговорност на бизнеса.
СФ "Металици"
,СФ "Металици" синдикати,
работо-
датели
40
9 20-21.04.
2012
Загреб Втора конференция-"SOS" VS/2011/0422-Колективно трудово договаряне
СФ „Металици”, SMH-IS Европейска
комисия и
СФ "Металици"
синдикати,
работо-
датели
30
10 25-26.04.
2012
Мадрид Трета  конференция VS/2011/0495
"Decent"- Към достоен труд и регулиране на нестандартната заетост
СФ „Металици”, C.C.O.O. Европейска
комисия,
СФ "Металици"
синдикати,
работо-
датели
30

01-31 Май 2012

11 29-30.05.
2012
Буда-
пеща
Втора конференция "Decent"- VS/2011/0495-Към достоен труд и регулиране на нестандартната заетост СФ „Металици”, FSLI-Metal,
SMETAL,
METAROM
Европейска
комисия и
СФ "Металици"
синдикати,
работо-
датели
30

01-30 Юни 2012

12 5-7.06.
2012
Букурещ Работна  среща -проект-BG051PO001-
7.0.01-0065
СФ „Металици” Европейска
комисия и
и Република България
синдикати,
работо-датели
30
13 7-9.06.
2012
Букурещ Трета  конференция-"SOS" VS/2011/0422-Представителство на работниците и служителите на ниво предприятие СФ „еталици”, VASAS Европейска
комисия и
СФ "Металици"
синдикати,
работо-
датели
30
14 26-30.06.
2012
София Безопасни и здравословни условия на труд в металургията- преглед на ситуацията  в бранша 2012г..
СФ "Металици"

СФ "Металици"
синдикати,
работо-
датели
120

01-30 Септември 2012

15 27-28.09.
2012
София Производителност на труда в металната индустрия  -  Дискусионен форум  за представяне на  сравнителни анализи за цената на труда   в бранш металургия  в  страните от ЕС. СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт" СФ "Металици" и Фондация "Фридрих Еберт" синдика-
листи
40

01-30 Ноември  2012

16 м11.2012 София Заключителна конференция-VS/2011/0422 "SOS" СФ „Металици” Европейска
комисия и
СФ "Металици"
50
17 м11.2012 София Заключителна конференция-VS/2011/0495 "Decent" СФ „Металици” Европейска
комисия,
СФ "Металици"
50

01-21 Декември 2012

18 15-16/12
/2012
София Колективно трудово договаряне  2012 г.  Преглед на ситуацията в бранш металургия. СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт" СФ "Металици" и Фондация "Фридрих Еберт" синдика-
листи
40


Дата Място Мероприятие Организатори Финансиране
25-27.01.2010  Брюксел Втора кръгла маса
Развитие на социалния диалог
ETUC ETUC, Европейската
комисия
05.02.2010  Брюксел Среща по Бюджетно
 направление 04030303
Европейската
комисия
Европейската
комисия
10.02.2010 София Преструктуриране в Европа -
27 национални семинари
ILO+ Европейската
комисия
Европейската
комисия
11.02.2010 София  Обучение - КНСБ- Валчерна система на обучение- мерки на пазара на труда  КНСБ КНСБ
18/02/210 София 1.Синдикатите- активна част от гражданското общество
2.Социално включване на пазара на труда  

 СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 

 СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 
19/02/211 София Първа Конференция- проект"Информиране и консултиране  - Директива 14/2002 ЕС"
 СФ "Металици
 СФ "Металици, Европейската
комисия
19-20.02.2010    Обучение - Аурубис
 СФ "Металици + СО   в Аурубис
предприятие
25-26/02/2010 София Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в Металургията   от КНСБ ,
СФ „МЕТАЛИЦИ” и  Норвежси синдикат  LO
Норвежси синдикат  LO
23.04.2010 София Обучение  за български металурзи проект"Информиране и консултиране  - Директива 14/2002 ЕС"
 СФ "Металици
 СФ "Металици, Европейската
комисия
 Април  * *  ETUI- REHS  
24.04.2010 София Новости в социалното и здравно осигуряване  в България през 2010
 СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 

 СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 
13-14/05/2010 София Ролята на синдикатите за изграждане на  стратегии за даване на равни възможности на жените 
 СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 
СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
15-17,05,2010 София Семинар - IG METALL
 СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 
Ф"Фридрих
Еберт", IG METAL
21-22/05/2010 Скопие  Обучение  за македонски  металурзи проект"Информиране и консултиране  - Директива 14/2002 ЕС"
 СФ "Металици" , SIER

СФ "Металици,
Европейската
комисия
 май  София  Обучения - проект КНСБ    
02-04/06/2010 Приморско  Здраве и безопасност при работа  СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 
СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
25-26/06/2010 Истанбул Обучение  за турски   металурзи проект"Информиране и консултиране  - Директива 14/2002 ЕС"
 СФ "Металици" , BIRLESIK

СФ "Металици,
Европейската
комисия
Юли  * *  ETUI- REHS  
16-17.09.2010г  София Мотивация за синдикално членство .Синдикализация в новите икономически условия. Консолидация на синдикални структури .  СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
 
СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"
септември  София  Обучения - проект КНСБ      
27-30.10.2010  Албена   Работническа спартакиада  СФ "Металици"
 
 СФ "Металици" + предприятия
 
20.10.2010 г.  София Заключителна  Конференция- проект" Информиране и консултиране  - Директива 14/2002 ЕС"  СФ "Металици" СФ "Металици,
Европейската
комисия
29-30.11.2010г  София Колективно трудово договаряне – 2010   СФ "Металици"
 
СФ "Металици" Фондация "Фридрих Еберт"