ДАТА

МЯСТО

МЕРОПРИЯТИЕ

12/01/2010

Брюксел

Симпозиум на Европейската федерация на металоработниците, посветен на историята на синдикализма в Европа- последните 50 години

14/01/2010

 

Брюксел

Конституиране на секторен комитет по Социален диалог на европейско ниво

25-27/01/2010

 

Брюксел

Обучение по Европейски социален диалог

05/02/2010

 

Брюксел

Среща на представители на организации, спечелили проекти от бюджетна линия 04.03.03.03

10-12/02/2010

 

Верона

Конгрес на Uilm-Uil

18-20/02/2010

 

София

Конференция по проект Информиране и консултиране

23/02/2010

 

Брюксел

Управителен съвет на Европейската федерация на металоработниците

08-10/03//2010

 

Прищина

Регионална среща за Югоизточна Европа, Семинар- Работнически съвети

11/03/2010

 

Брюксел

Заседание на работната група за подготовка на Конгреса на Европейската федерация на металоработниците

 

15-20/03/2010

 

Брюксел

Обучение на млади синдикални лидери

16/03/2010

 

Брюксел

Секторен комитет Обучения

22-23/03/2010

 

Брюксел

 Конференция Възобновяеми енергийни източници /ветрогенератори/

29-30/03/2010

 

Брюксел

Заседания на Комитета по КТД на Европейската федерация на металоработниците

12-15/04/2010

 

Флоренция

Обучение Мобилност на работната сила

13/04/2010

 

Брюксел

Изпълнителен комитет на Европейската федерация на металоработниците

14-16/04/2010

Рим

Конгрес на FIOM-CGIL

23/04/2010

България

Обучения по заводи /5/ в рамките на проект Информиране и консултиране

05-07/05/2010

 

Италия

Семинар „Секторен социален диалог”

07/05/2010

 

Флоренция

Конференция Мобилност на работната сила

05/05/2010

 

София

Семинар „Новите възможности чрез новите технологии-Информационни и Комуникационни стратегии” /EMF Communication group/

10/05/2010

 

Брюксел

Управителен съвет на Европейската федерация на металоработниците

11/05/2010

 

Брюксел

Секторен комитет Металургия на Европейската федерация на металоработниците

05/2010

 

България

Обучение по КТД

21/05/2010

 

Македония

Обучения по заводи /3/ в рамките на проект Информиране и консултиране

02/06/2010

 

Брюксел

Секторен комитет Конкурентноспособност и Заетост

08-09/06/2010

 

Брюксел

Изпълнителен комитет на Европейската федерация на металоработниците

25/06/2010

 

Турция

Обучения по заводи /5/ в рамките на проект Информиране и консултиране

09/2010

 

Хърватска

Семинар Синдикализация на младежите

21-22/10/2010

 

България

Заседания на Комитета по КТД на Европейската федерация на металоработниците

20/10/2010

 

България

Заключителна конференция по проект Информиране и Консултиране

25/10/2009

 

Брюксел

Управителен съвет на Европейската федерация на металоработниците

25/10/2009

 

Брюксел

Секторен комитет Обучения

 

11/2010

*

Регионална среща за Югоизточна Европа, Seminar: Labour Law Flexibility

24-25/11/2010

 

Брюксел

Изпълнителен комитет на Европейската федерация на металоработниците

02/12/2010

 

Брюксел

Комитет Социален диалог