Дата: 08-09/01/2009
Място: София
Мероприятие: Работна среща по проект „NEXT” на SIMA
Финансиране: SIMA, 3 участника


Дата: 22-23/01/2009
Място: София
Мероприятие: Първа работна среща по проект VS/2008/0461
Финансиране: Проект VS/2008/0461


Дата: 28-29/01/2009
Място: Санкт-Петербург
Мероприятие: IMF Regional meeting for South-East Europe
Финансиране: IMF, 1 участник
Дата: 15-18/02/2009
Място: Букурещ
Мероприятие: Семинар по БЗУТ
Финансиране: ETUI-REHS, 1 участник
Дата: 20-21/03/2009
Място: Лисабон
Мероприятие: Работна среща по проект „NEXT” на SIMA
Финансиране: SIMA, 3 участника
Дата: 13-14/03/2009
Място: Атина
Мероприятие: Втора работна среща по проект VS/2008/0461
Финансиране: Проект VS/2008/046, 3 участника
Дата: 24-25/03/2009
Място: Люксембург
Мероприятие: EMF Collective Bargaining Policy Committee
Финансиране: 50 % EMF, 1 участник
Дата: 25-27/03/2009
Място: Загреб
Мероприятие: Arbeit und Leben seminar
Финансиране: Arbeit und Leben, 2 участника
Дата: 23.04.2009
Място: Брюксел
Мероприятие: EMF Steering Committee
Финансиране: НЯМА
Дата: 05-07/05/2009
Място: Италия
Мероприятие: FIM-CISL Конгрес
Финансиране: FIM-CISL, 1 участник
Дата: 07-08/05/2009
Място: Букурещ
Мероприятие: EMF regional meeting for South-Eastern Europe
Финансиране: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО
Дата: 09.05.2009
Място: Букурещ
Мероприятие: Двустранна среща между синдикатите от Б-я и Р-я
Финансиране: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО
Дата: 22.05.2009
Място: Гьотеборг
Мероприятие: IMF Women's conference
Финансиране: НЯМА
Дата: 23.05.2009
Място: Гьотеборг
Мероприятие: IMF Central Committee meeting
Финансиране: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО
Дата: 24-28/05/2009
Място: Гьотеборг
Мероприятие: 32nd IMF World Congress
Финансиране: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО
Дата: 02-03/06/2009
Място: Брюксел
Мероприятие: EMF Executive Committee
Финансиране: 50 % EMF, 1 участник
Дата: 18-20/06/2009
Място: Чехия
Мероприятие: Конгрес на OS KOVO
Финансиране: OS KOVO, 1 участник
Дата: 01-04/07/2009
Място: Букурещ
Мероприятие: Трета работна среща по проект VS/2008/0461
Финансиране: Проект VS/2008/046, 3 участника
Дата: 25-26/07/2009
Място: Истанбул
Мероприятие: Четвърта работна среща по проект VS/2008/0461
Финансиране: Проект VS/2008/046, 3 участника
Дата: Септември.09
Място: Източна Германия
Мероприятие: Семинар /IG Metall/
Финансиране: IG Metall, 4 участника
Дата: 21-22/10/2009
Място: Salzgitter, Германия
Мероприятие: EMF Steel Committee
Финансиране: 50 % EMF, 1 участник
Дата: 29.10.2009
Място: Брюксел
Мероприятие: EMF Steering Committee
Финансиране: НЯМА
Дата: Ноември.09
Място: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО
Мероприятие: EMF regional meeting for South-Eastern Europe
Финансиране: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО
Дата: 17-18/11/2009
Място: Испания
Мероприятие: EMF Collective Bargaining Conference
Финансиране: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО
Дата: 21-22/11/2009
Място: България
Мероприятие: Заключителна Конференция по проект VS/2008/0461
Финансиране: Проект VS/2008/0461
Дата: 02-03/12/2009
Място: Брюксел
Мероприятие: EMF Executive Committee
Финансиране: 50 % EMF, 1 участник