Дата: 24-27/01/08
Място: Истанбул
Мероприятие: Среща на синдикатите  от Европа  
Организатори: ETUI ,EMF
Финансиране: ETUI ,EMF
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 3

Дата: 22-24/02/08
Място: Велинград
Мероприятие: Обучение на СО на КНСБ "Кумерио мед" АД
Организатори: СФ "Металици"
Финансиране: синдикалисти
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 23

Дата: 28/01/2008
Място: София
Мероприятие: Първа работна среща по проект "Информиране и консултиране"
Организатори: СФ "Металици
Финансиране: Европейската комисия
Участници: синдикати, работодатели, МТСП
Брой СФ - синдикалисти: 20

Дата: 27-29/02/08
Място: София
Мероприятие: Регионална среща на синдикатите от Югоизточна Европа
Организатори: СФ "Металици"EMF, Фондация "Фридрих Еберт"
Финансиране: Фондация "Фридрих Еберт", Участниците
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 30

Дата: 18-24/02/08
Място: Торино
Мероприятие: Обучение на обучители
Организатори: ILO, EMF
Финансиране: ILO, EMF
Участници: синдикалисти
Брой СФ - синдикалисти: 1

Дата: 28/02-02/03/08
Място: Лисабон
Мероприятие: Конференция "Информиране и консултиране" SEEDS 3
Организатори: Португалски профсъюз SIMA
Финансиране: Европейската комисия
Участници: синдикати
Брой СФ - синдикалисти: 1