На 14.08.2014 г. в централата на Синдикална федерация „Металици” се проведе работна среща с Генералния секретар на industriAll Global Union Jyrki Raina и председателите на индустриалните федерации от КНСБ и КТ Подкрепа, членове на industriAll Global Union от България

.

 

На срещата председателите информираха изчерпателно генералния секретар за общата политическа ситуация в страната и проблемите във всяка от федерациите във воденето на социален диалог с работодателите.

Индустриалните федерации информираха Jyrki Raina, че процесът на консолидация в дадения момент е на етап на активни консултации и взаимодействие за изграждане на общи позиции за защита интересите на индустриалните работници в областта на социалното партньорство, трудовоправните и осигурителни отношения, доходите, условията на труд и пенсионни права.

Обърнато беше внимание на тежките проблеми, свързани с трудовата заетост, професионалната квалификация и обучение и нарастващата група от трудоспособни млади хора, с ниско образование или без образование.

Обсъдени бяха проблемите в социалния диалог с чуждестранни инвеститори, които механично пренасят опит от социалното партньорство от други страни, в това число и в разрез с българското законодателство. Изразено бе безпокойство от изключително големия брой малки и средни предприятия, където липсва каквото и да е било синдикално присъствие и влияние.

Заявено бе, че обединените усилия на българските индустриални федерации прави добър авторитет в изпълнителната власт и работодателите.

Генералния секретар Jyrki Raina информира за процесите на интеграция в обединената световна федерация на индустриалните работници и препоръча на българските колеги по-активно да търсят намесата на industriAll Global Union в разрешаване на проблемите и особено в случайте, когато става дума за социално партньорство с мултинационални компании. Той сподели, че е впечатлен от изчерпателния многостранен и задълбочен диалог в името на развитието на взаимодействието на международните структури на национално и международно ниво.