На 9 и 10 юни в Дюсбърг, Германия се проведе IV Конгрес на Европейската федерация на металоработниците (ЕФМ) под мотото:  
„ Инвестиции, Прозрачност, Солидарност сега!”.


 

Конгресът избра новото ръководство на ЕФМ за следващите 4 години.

Ulrich Eckelman, Директор на Департамента на ИГ Метал по икономически, технологични въпроси и по политиката, касаеща околната среда, беше избран  за Генерален секретар.

Конгресът преизбра Renzo Ambrosetti ( Unia (CH)) за Президент на ЕФМ, и Bart Samyn (ABVV Metaal – BE) за зам.- Генерален секретар.
 


За Вице-президент на Европейската федерация на металоработниците, отговарящ за Югоизточна Европа, беше преизбран инж. Васил Яначков.