Информиране и консултиране

Експертите на СФ „Металици” информират и консултират синдикалните организации и синдикалните членове за реализацията на техните права и защита на интересите им, както и съдействат за разрешаването на конкретни въпроси и проблеми пред работодателите, работодателските организации и компетентните държавни органи. Синдикалните организации в предприятията самостоятелно и съвместно с работническите представители по информиране и консултиране развиват постоянно тези процеси в диалог с работодателите.