Регионална среща на industriAll SEE region „Процеси на преструктуриране и индустриални отношения в Югоизточна Европа”

Визирайки настоящата икономическа ситуация в Югоизточна Европа, беше проведена среща на 29-30 април 2014 г. в Загреб, в която взеха участие Генералният секретар на industriAll European Trade Union – Ulrich Eckelmann, зам.Генерален секретар Luc Triangle, лидери на националните федерации и експерти с цел оценяване и обсъждане на икономическите и социалните тенденции в Югоизточна Европа, заедно със стратегиите, използвани от мултинационалните компании, инвестиращи или намиращи се в тези страни. Бяха представени доклади относно преструктурирането на фирмите в различни сектори на industriAll, както и ролята на структурите за информиране и консултиране, трудовите стандарти и изпълнението на колективните трудови договори.

За 2014 година, регионален коррдинатор за Югоизточна Европа е инж.Васил Яначков – председател на СФ „Металици”, които беше и водещ на срещата.