На 30 юни 2010г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Стомана индъстри” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Стомана Индъстри” АД, Синдикална секция на Подкрепа при „Стомана Индъстри” АД и „Стомана Индъстри” АД.

Европейската федерация на металоработниците (ЕФМ) отправи призив за мобилизация на организирания от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) „Ден на действието”- 29 септември 2010г.

В периода 1-5 юни 2010г. в к.к. „Св. Св. Константин и Елена” СФ „Металици” с любезното съдействие на Фондация „Фридрих Еберт” проведе традиционния си ежегоден семинар по актуални социално-икономически въпроси.

 

На 4 и 5 май 2010г. в София се проведе работна среща относно информационните и комуникационни стратегии на синдикатите в Югоизточна Европа. Събитието се организира от Европейската федерация на металоработниците с финансовата подкрепа на Фондация Фридрих Еберт, а домакин беше СФ „МЕТАЛИЦИ”.


 В края на месец декември 2009г. беше представен в съда проекта за оздравителен план на Кремиковци. Министърът на финансите- г-н Дянков, внесе в Софийски градски съд на 12.01.2010г. писмо, с което изразява несъгласие за разсрочване на публичните задължения на Кремиковци. Това писмо послужи като основание на СГС да постанови определение за недопускане до разглеждане от Събранието на кредиторите внесения от страна на синдика план за оздравяване на Кремиковци, което е последната стъпка преди обявяването на комбината в несъстоятелност.

  Синдикална федерация „Металици”, съвместно с КНСБ и Българската асоциация на металургичната индустрия, организираха на 18 ноември 2009г. в хотел Шератон, София, Национална кръгла маса за обсъждане възможните решения относно бъдещето на Кремиковци.

 

 

 Синдикална федерация „МЕТАЛИЦИ”-КНСБ е част от световната синдикална общност на металоработниците. Като такава федерацията участва активно вече втора поредна година в съвместната инициатива на Световната и Европейската федерации на металоработниците „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Кампанията се провежда в периода 3-10 октомври 2009г., като 7 октомври е определен за Световен ден за борба с нестандартната заетост”.

 

 

В периода 30/09-04/10 октомври 2009г., в к.к. Албена се проведе Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България под мотото „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация Европа спорт, с любезното съдействие на ПОК “Доверие” и "Мобилтел" ЕАД.
В спартакиадата взеха участие около 120 души, представители на предприятията "КЦМ 2000 Груп" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен, ", "Аурубис" АД – Пирдоп, "Енерсис" – Търговище, “Промет стийл” АД - Бургас, “ОЦК” АД – Кърджали и “Стомана индъстри” АД - Перник.